Frågor/svar

Tar ni emot spontanansökningar?

Vi tar inte emot spontanansökningar. Vi hänvisar istället till Lediga jobb på hemsidan.

Har ni kollektivavtalad tjänstepension?

Som anställd på PostNord har du en kollektivavtalad tjänstepension. Den kan jämföras med en uppskjuten lön som gör att du får mer än den allmänna pensionen när det är dags att sluta arbeta. Tjänstepensionen är det som PostNord betalar utöver det som du får från allmän pension och eget pensionssparande. För de allra flesta bolag i PostNord gäller ITP-P som avviker något från den vanliga ITP-planen, bland annat gällande åldersgränsen. Från den 1 januari 2009 är PostNords tjänstepensionsavtal, ITP-P indelat i två avdelningar: Förmånsbestämd pension (ITP-P avdelning 2) för de som är födda 1980 eller tidigare, och Premiebestämd pension (ITP-P avdelning 1) för de som är födda 1981 eller senare samt för alla med timlön oavsett ålder.

Vilka försäkringar erbjuder PostNord sina medarbetare?

Som anställd i PostNord har du ett gediget grundskydd. Som exempel kan nämnas:

Sjukpension – Tjänstepensionen ITP-P medför en förstärkning av ditt skydd vid sjukdom med rätt till sjukpension efter en karens om 90 dagar.

Efterlevandeskydd – Via PostNord har du en Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P. Försäkringen innebär att om du skulle avlida kommer efterlevande maka/make/sambo och barn att få ett engångsbelopp utbetalt.

Olycksfall och arbetsskada – Under arbetstid är du skyddad av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen gäller även vid resa till och från arbetet (färdolycksfall). Försäkringen är tecknad i AFA Försäkring. Du kan även utöka skyddet genom att komplettera med en frivillig olycksfallsförsäkring.

Frivilliga gruppförsäkringar - såsom livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Vilka förmåner erbjuder PostNord sina medarbetare?

Som medarbetare på PostNord har du tillgång till ett attraktivt utbud av arbetsrelaterade förmåner och personalrabatter. Det finns dels allmänna förmåner som alla medarbetare på PostNord kan ta del av, dels förmåner du kan skräddarsy. Med detta menas att du kan välja ett antal valfria förmåner som passar just dina behov och önskemål.

PostNord erbjuder dig också genom Personalstiftelsen PostNordPlus ett rikt utbud av aktiviteter och erbjudanden inom områdena semester, idrott, kultur och wellness. Besök www.postnordplus.com för mer information.

Finns alla lediga jobb på hemsidan?

Ja, på hemsidan hittar du alla lediga jobb och sidan uppdateras löpande.

I vilka länder finns PostNord?

PostNord är en sammanslagning av de två nationella postverksamheterna i Sverige och Danmark. Utöver verksamheten i Danmark och Sverige finns PostNord även i Norge och Finland, där vi främst erbjuder logistiktjänster. Dessutom bedriver vi verksamhet i mindre grad även i andra europeiska länder.

Hur många arbetar på PostNord?

Vi är cirka 33.000 medarbetare i PostNord.

Var ligger PostNords huvudkontor?

PostNords huvudkontor ligger i Solna, som är en förort till Stockholm i Sverige.

Vilka typer av arbeten finns inom PostNord?

I arbetet med att utveckla och leverera de bästa nordiska kommunikations- och logistiklösningarna till våra kunder har vi användning för olika kompetenser bland annat inom affärsutveckling, IT, e-handel, hållbarhet, ekonomi, logistik, kommunikation, processoptimering, digitala lösningar, miljö, produktionsutveckling, human resources, projektledning, sälj och marknadsföring.

Hos oss arbetar också chaufförer, brevbärare, terminalarbetare och medarbetare inom servicelogistik.

Vad erbjuder PostNord mig som anställd för en aktiv fritid?

PostNord erbjuder dig genom Personalestiftelsen PostNord Plus, ett rikt utbud av aktiviteter och erbjudanden inom områdena semester, idrott, kultur och wellness. Besök www.postnordplus.com för mer information.

Vad gör PostNord för att stärka gemenskapen bland de anställda?

Personalestiftelsen PostNord Plus arrangerar aktiviteter för de anställda samt verkar för att stödja PostNords Fritidsföreningar och aktiviteter arrangerade av PostNords arbetsplatser. Besök www.postnordplus.com för mer information.

Vad är familjepension i PostNord?

Efterlevande till anställd i något av koncernens svenska bolag kan få en familjepension. Det gäller också efterlevande till en f.d. anställd som gått i pension. Familjepensionen grundas på pensionsavtalet ITP-P som du omfattas av som anställd i PostNord. Familjepensionen försäkras i PostNord Försäkringsförening. Läs mer här.

Vad är Pensionsstiftelse i PostNord?

Postens Pensionsstiftelse förvaltar och tryggar pensionsskulder för bolagen Post Nord. Läs mer här.

Vad är PostNord Försäkringsförening?

PostNord Försäkringsförening (PFF) är en s.k. understödsförening som bildades år 2000. PFF är försäkringsgivare till personförsäkringarna inom ramen för pensionsavtalet ITP-P som omfattar anställda i de svenska PostNord-bolagen. Läs mer här.

 

Vad är sjukpension i PostNord?

Om du som är anställd i PostNord-koncernen blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension. Sjukpensionen grundas på pensionsavtalet ITP-P. Sjukpensionen försäkras i PostNord Försäkringsförening. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2016-06-15 14:37