Detektiverna som ser till att godset hittar hem

Bakom stängda dörrar på Torsviksterminalen i Jönköping finns avdelningen för skadat och adresslöst gods. Här arbetar sju medarbetare med att spåra försändelser och undersöka skadat gods.

En vanlig dag når mellan 200 och 500 försändelser avdelningen för skadat och adresslöst gods. Förutom säkerhetsavdelningen är medarbetarna här de enda inom PostNord Sverige som får undersöka innehållet i försändelser.

– Till oss kommer gods som helt saknar streckkod eller adresslapp. Det är ett detektivarbete, men vi har en hel del olika metoder för att spåra mottagarna, säger lagerassistent Patrik Lindblad.

Trivs med detektivarbetet

Just att vara lite av en detektiv är det Patrik Lindblad trivs bäst med. Men visst händer det att han och kollegorna varken hittar mottagare eller avsändare. Dessa försändelser registreras i KIPP (KIPP – Kvalitet i Pos) och blir då spårbara för kundtjänst. Det rör sig om cirka 40 paket per dag.

– Vi försöker vara så utförliga vi kan i både text och bild för att förenkla spårbarheten. Det är tillfredsställande att kunna bidra till att fler försändelser når mottagaren, säger Patrik Lindblad.

Även proaktivt arbete

På avdelningen jobbar man också proaktivt tillsammans med bland annat försäljning mot större kunder, vars paket ofta saknar adressetikett eller mottagarinformation. Det handlar ofta om enkla åtgärder, som att kunden ser till att adressetiketten verkligen sitter ordentligt eller att adressinformation och kollinummer finns även inuti försändelsen. På avdelningen arbetar också besiktningsmannen Patrik Larsson. Han är en av två besiktningsmän inom PostNord Sverige. Hans huvuduppgift är att bedöma skadade försändelser, hur många de är, varför de är skadade och om de ska ersättas eller inte. Han backar upp reklamationsavdelningen i Borlänge genom att varje dag granska bilder på skadat gods.

Gods med högre värde

Gods med högre värde, eller som av annan orsak behöver besiktigas, skickas till Torsviksterminalen. Skadorna dokumenteras, fotograferas och en omfattande rapport skrivs. Den överlämnas till kund så att de, om det är emballaget som brustit, kan förbättra det. Även Patrik Larsson arbetar proaktivt.

– Det är inte ovanligt att produkter skickas i butiksförpackningar som inte är gjorda för att tåla den ibland tuffa hanteringen i paketsorteringen och under transporter. Kan vi komma in i ett tidigt skede och bedöma transportemballaget ur vårt perspektiv kan vi också minimera risken för skadat gods, säger Patrik Larsson.

Funktionella transportförpackningar

Just nu jobbar han med Lagagruppen som säljer begagnade bildelar. Målet är att hitta funktionella transportförpackningar och minska risken för transportskador.

 – Genom att arbeta förebyggande kan både kunderna och PostNord spara pengar. Framför allt leder det till att både vi och våra kunder får nöjdare kunder när godset kommer fram i tid och är helt.

PATRIK LINDBLAD
Yrke: Lagerassistent. Ålder: 47 år. Bor: Jönköping. Familj: Fru och fem barn – fyra vuxna och ett hemma. Fritidsintresse: Spela golf.

PATRIK LARSSON
Yrke: Besiktningsman. Ålder: 43 år. Bor: Huskvarna. Familj: Ensamstående, fyra barn – tre vuxna och ett hemma. Fritidsintresse: Löpträning.

Senast uppdaterad: 2016-04-19 14:23