Utvecklingsmöjligheter

Tycker du att förändring är ett sätt för dig att utvecklas?

Då kan PostNord vara en arbetsplats för dig. Nya affärsområden och produkter tillkommer hela tiden och vår affär utvecklas inom nordiska helhetslösningar. Det ställer krav på medarbetarnas kompetens och vi har därför ett strategiskt fokus på kompetensförsörjning.

Din möjlighet att utvecklas
Din chef har en viktig roll i att ge dig de rätta förutsättningarna för att du ska kunna utvecklas. Tillsammans med ditt engagemang och dina förutsättningar ger detta en möjlighet för din utveckling. Utvecklingsinsatser kan omfatta allt ifrån nya krävande uppgifter och större ansvar till att du deltar i något av våra utvecklingsprogram. Vi är 30 000 anställda i PostNord. Det är många medarbetare och därför också många chefer. Om du vill ta ett chefsansvar och har rätt kompetens kan det finnas sådana möjligheter för dig hos oss.

Ditt engagemang gör skillnad
Vi önskar att du som medarbetare engagerar dig i din utveckling, tar initiativ och skapar nya möjligheter. Vi tror att detta gagnar både dig, vår verksamhet och våra gemensamma resultat.

Senast uppdaterad: 2017-09-20 14:35