Arbetsmiljö och hälsa

Tycker du att en bra och säker arbetsmiljö är viktig?

Det gör vi i PostNord, där medarbetare och produktionsapparaten är vad vardagen kretsar kring. Det sker ständigt förändringar i PostNord. Det är viktigt att vi har fokus på arbetsmiljö, säkerhet och hälsa för att vi ska kunna uppnå det vi vill på ett hållbart sätt.

En bra och säker arbetsdag
Vi är stolta över att vara certifierade inom arbetsmiljöområdet, utifrån den globalt erkända och vedertagna standarden OHSAS. I vardagen följer vi processerna och följer upp på det sätt som krävs. I medarbetarundersökningen och arbetsmiljöenkäten ställer vi frågor om hur arbetsdagen och arbetsmiljön upplevs och vi följer upp arbetsskador och tillbud. Allt för att bli bättre.

Ett gemensamt ansvar
Vi kan bara bli bättre om chefer och medarbetare involveras i att tillsammans skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Därför förväntar vi oss att du som medarbetare är med och tar din del av ansvaret. Så tar vi som arbetsgivare vår del av ansvaret.

Erbjudanden för en aktiv fritid
Sport, fritid och kultur är viktiga ingredienser i livet för de flesta av oss och vi har många olika erbjudanden om fritidsaktiviteter för våra medarbetare.

Senast uppdaterad: 2017-07-11 11:02