Mångfald

Mångfald är bra – men är det bra för affären? Vi tror det och arbetar hårt för att uppnå våra mål! 

Naturligt jobbar vi gärna med dem som liknar oss och har samma bakgrund som vi själva. Men vi på PostNord  tror på att team med olikheter presterar bättre än homogena team. Vi vill skapa team med mångfald och skapa en inkluderande miljö. Detta startar med en grundlig rekryteringsprocess.

Nordiskt Mångfaldsprogram

Vi har lanserat programmet Move - Change for Diversity. Programmet består av olika initiativ, som till exempel chefsdialoger och utbildning, mentorskapsprogram, aspirantprogram, seminarier och interna nätverk.

Våra mål är ambitiösa

2010 skrev PostNod under FNs Global Compact. Vi vill vara en förebild , när det gäller mänskliga rättigheter och att skapa lika möjligheter för alla. Vi följer upp på ett antal nyckeltal för att se om vi är på rätt väg. Du kan se några av dessa i vår års-och hållbarhetsredovisning.

Senast uppdaterad: 2017-05-29 20:08