Medarbetare och chefer

Välkommen till vår vardag! Denna film visar sex olika team hos oss, som berättar hur de arbetar med kvalitet och mångfald.

Hur vet du vad som förväntas av dig?

Vi har satt ord på våra förväntningar på dig i skrift, i tal och i dialog och de finns beskrivna i våra kriterier för ledarskap och medarbetarskap.

Tillsammans når vi våra mål

I vardagen fungerar det bäst om vi arbetar tillsammans. Därför har vi valt att arbeta i team, för att nå målen och skapa en bra arbetsdag. Vi når det vi vill genom att sätta mål. Våra chefer har målkontrakt och teamen har uppsatta mål, som visar vad vi kan förvänta oss av varandra. Genom dessa vet vi när vi gör saker på rätt sätt, men också hur vi kan bli bättre.

Verktygen ger liv åt dialogen

Vi är tydliga med våra förväntningar på varandra. Vi erbjuder varje medarbetare ett utvecklingssamtal om året. Vi genomför det vi kallar Management Planning, där vi tittar på chefers potential och prestation. Vi svarar på en årlig medarbetarundersökning, där såväl teamet som chefen utvärderas. Resultatet utgör underlag för dialog och utveckling.

Vill du se teamens vardag?

Se hur vi arbetar med kvalitet, kundfokus, engagemang eller mångfald i våra team. Detta är korta hemmagjorda filmer från några av våra team, som har deltagit i en teamtävling och som fick utmärkelser för deras insatser och resultat. Välkommen till vår vardag!

Senast uppdaterad: 2017-12-05 14:57