Vinnande team Danmark

Charlotte Qvick, Team Frontline, Kundelinjen, Köpenhamn:

Charlotte Qvick

Mångfalden är teamets utmaning och styrka

Charlotte Qvicks kundserviceteam består av 22 erfarna heltidsanställda och 100 timanställda ungdomar – en mix som hjälper till att göra teamet till just ett team. Teamet skapades för bara två och ett halvt år sedan. Trots det har de redan utvecklat en stark samarbetskultur.

– Det har varit viktigt för mig att väcka engagemang. Alla hade inte det i början, utan vi har jobbat hårt för att nå dit där vi är i dag, säger Charlotte Qvick.

Med sina 22 heltidsanställda och 100 timanställda i åldrarna 18-30 som är knutna till teamet och som jobbar skift, är teamets sammansättning speciell. Men mixen har visat sig fungera väl.

– De mer erfarna medarbetarna får energi av att veta att deras erfarenhet är viktig för att de unga ska kunna göra ett bra jobb. De känner sig stolta, och det bygger en inställning där man vill hjälpa varandra.

På teammötet varje måndag går Charlotte Qvick igenom veckans planering och vad som är särskilt viktigt. Utöver det har hon bland annat infört ”pep talk” varje morgon.

– Vi pratar mycket om hur vi ska göra saker bättre. Jag har också alltid erfaren personal på plats som ser till att alla ungdomar är väl förberedda om det är någon förändring eller något speciellt som händer just den veckan.

Några huvudingredienser i Charlotte Qvicks ledarskap är tillgänglighet och att föregå med gott exempel.

– Det är mitt jobb att visa vägen. Därför är jag mycket ute på golvet och visar vad jag vill att de ska göra. Andra framgångsfaktorer är struktur och ömsesidig ärlighet.

– Att det fungerar visar sig till exempel genom en låg sjukfrånvaro och nöjda medarbetare. Men visst har vi saker att jobba på också. Vi behöver titta på våra processer och se vad vi kan göra bättre där.

Senast uppdaterad: 2016-12-29 13:31