Vinnande team i Sverige

Mohammad Naser, Direktinlämningen, Malmö Brevterminal, Sverige:

Mohammad Naser

Kundfokus är en självklarhet för oss

Dedikerade och flexibla medarbetare som behandlar varandra och kunderna med respekt.

Det har varit nyckeln till framgång för Mohammad Nasers team i Malmö. På direktinlämningen möter medarbetarna kunderna ansikte mot ansikte. Det ger ett naturligt kundfokus, menar Mohammad Naser.

– Mitt team tar emot post och skapar fakturaunderlag. I och med att de träffar kunden personligen blir de extra motiverade att inte göra fel. Tack vare teamets uppmärksamhet och ansvarskänsla är avvikelsereklamationerna få. Hittar de något som verkar konstigt reder de ut det direkt.

– Genom att vi rättar till fel innan fakturan skapas, slipper vi mycket onödigt merarbete längre fram. De fel som ändå slipper igenom åtgärdas oftast snabbt. Det märker kunderna, vilket bygger förtroende för PostNord och stolthet i teamet.

– Vi som jobbar här känner oss lyckligt lottade, för vi ser att vårt arbete skapar värde för företaget.

Sedan ett par år följer Mohammad Naser dagligen upp teamets nyckeltal på tavelmötena. Tidigare skedde det på månadsbasis.

– Den dagliga genomgången har ökat medvetenheten hos medarbetarna och förbättrat intäktssäkringen. Under de senaste två åren har teamet även jobbat aktivt med att öka respekten för varandras olikheter, både vad gäller kompetens och sätt att vara. Det har lett till bättre samarbete och stämning i gruppen.

– I dag är vi mer flexibla både i processhanteringen och gentemot varandra. Vi har lätt att anpassa oss efter hur dagen ser ut, prioritera och täcka upp för varandra. 

Senast uppdaterad: 2016-12-29 13:30