Katrine Thorning Wenck

Sponsorships & Events

Jag heter Katrine Thorning Wenck och är ansvarig för PostNord Danmarks sponsor- och eventaktiviteter. Tillsammans med mina kollegor planerar och genomför jag aktiviteter för privat- och företagskunder och håller kontakten med våra samarbetspartner.  Jag ser till att vi har ett bra flöde av aktiviteter under året, att vårt budskap förmedlas och att säljare och kunder möts.

I raden av olika sponsorevenemang är det främst två som fyller mina arbetsdagar.  Vi är nämligen huvudsponsor för Danmarks cykelunion (DCU) och den danska Julfrimärkesfonden.

Vi cyklar året runt

Vårt samarbete med den danska cykelunionen stöder bland annat respektive landslag och cykeltävlingen PostNord Danmark Rundt. Detta är ett mångsidigt och långsiktigt samarbete som till exempel omfattar utnämningen av "Årets cyklist" och planeringen av folkfesten i de nio städer som PostNord Danmark Rundt går igenom.

En halv miljon människor samlas då längs vägarna för att få en glimt av cyklisterna och uppleva stämningen vid Danmarks största återkommande idrottsevenemang.  Under veckan följer mer än hälften av danskarna cykelloppet via teve, radio, tidningar och Internet. Arrangemanget kring tävlingen är enormt och vi får stor exponering. 

Vi behöver ha en aktiv dialog med våra kunder för att kommunicera vad vi är bra på, hur vi arbetar och hur vi vill bygga ett fortsatt starkt samarbete framöver.

Det är inte direkt bara cykeldäcken som snurrar den här veckan. Bland annat genomför vi flera säljaktiviteter och träffar drygt 400 företagskunder. På plats har vi två VIP-områden för våra kunder, medarbetare och kollegor samt för deras familjer och vänner. Detta är ett sätt att uppmärksamma deras dagliga insatser och ge dem bästa möjliga upplevelse. Dessutom är det givande för oss att ha en informell dialog med kunder och kollegor där vi kan ta del av deras synpunkter.

För mig är detta en spännande och fartfylld vecka och kulmen på flera månader av hårt arbete och förberedelser av såväl stort som smått.

Stöd till utsatta barn

I över hundra år har post och julfrimärken varit nära sammankopplade och PostNord är därför en naturlig sponsor till Julfrimärkesfonden. Samarbetet med Julfrimärkesfonden är ett fantastiskt sätt att stödja arbetet för utsatta barn i Danmark.  Tack vare fonden får barn som har det svårt hjälp till en bättre barndom.

Vårt stöd består i att distribuera och sälja julfrimärket, men också i vårt engagemang i PostNords cykelnätverk Velo samt i Välgörenhetsloppet och Figtherkonkurrencen i PostNord Danmark Rundt. Här får den cyklist som kämpat hårdast under dagsetappen ta emot “fightertröjan” på prispallen. Tröjan är även en symbol för den kamp som kännetecknar tillvaron för barnen på Julfrimärkeshemmen.

Fokus på framtiden

Kanske har du funderingar kring att vi fortsätter med dessa aktiviteter i en turbulent tid av förändringar, underskott och uppsägningar. För oss är förklaringen enkel. Vi är ett kommersiellt företag som arbetar för att behålla befintliga kunder och skaffa nya. Vi behöver ha en aktiv dialog med våra kunder för att kommunicera vad vi är bra på, hur vi arbetar och hur vi vill bygga ett fortsatt starkt samarbete framöver. Och i det sammanhanget spelar kundaktiviteterna en central roll. 

Senast uppdaterad: 2018-01-11 10:39