Frågor/svar

Tar ni emot spontanansökningar?

Vi tar inte emot spontanansökningar. Vi hänvisar istället till Lediga jobb på hemsidan.

Har ni kollektivavtalad tjänstepension?

Som anställd på PostNord har du en kollektivavtalad tjänstepension. Den kan jämföras med en uppskjuten lön som gör att du får mer än den allmänna pensionen när det är dags att sluta arbeta. Tjänstepensionen är det som PostNord betalar utöver det som du får från allmän pension och eget pensionssparande. För de allra flesta bolag i PostNord gäller ITP-P som avviker något från den vanliga ITP-planen, bland annat gällande åldersgränsen. Från den 1 januari 2009 är PostNords tjänstepensionsavtal, ITP-P indelat i två avdelningar: Förmånsbestämd pension (ITP-P avdelning 2) för de som är födda 1980 eller tidigare, och Premiebestämd pension (ITP-P avdelning 1) för de som är födda 1981 eller senare samt för alla med timlön oavsett ålder.

Har ni tjänstepension?

Som anställd på PostNord har du en kollektivavtalad tjänstepension. Tjänstepensionen är det som PostNord betalar utöver det som du får från allmän pension och eget pensionssparande. För de allra flesta bolag i PostNord gäller ITP-P som avviker något från den vanliga ITP-planen, bland annat gällande åldersgränsen. Från den 1 januari 2009 är PostNords tjänstepensionsavtal, ITP-P indelat i två avdelningar: Förmånsbestämd pension (ITP-P avdelning 2) för de som är födda 1980 eller tidigare, och Premiebestämd pension (ITP-P avdelning 1) för de som är födda 1981 eller senare samt för alla med timlön oavsett ålder.

Vilka försäkringar erbjuder PostNord sina medarbetare?

Som anställd i PostNord har du ett gediget grundskydd. Som exempel kan nämnas:​
Sjukpension – Tjänstepensionen ITP-P medför en förstärkning av ditt skydd vid sjukdom med rätt till sjukpension efter en karens om 90 dagar.

Efterlevandeskydd – Via PostNord har du en Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P. Försäkringen innebär att om du skulle avlida kommer efterlevande maka/make/sambo och barn att få ett engångsbelopp utbetalt.​

Olycksfall och arbetsskada – Under arbetstid är du skyddad av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen gäller även vid resa till och från arbetet (färdolycksfall). Försäkringen är tecknad i AFA Försäkring. Du kan även utöka skyddet genom att komplettera med en frivillig olycksfallsförsäkring.​

Frivilliga gruppförsäkringar - såsom livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.​

Vilka förmåner erbjuder PostNord sina medarbetare?

Som medarbetare på PostNord har du tillgång till ett attraktivt utbud av arbetsrelaterade förmåner och personalrabatter. Det finns dels allmänna förmåner som alla medarbetare på PostNord kan ta del av, dels förmåner du kan skräddarsy. Med detta menas att du kan välja ett antal valfria förmåner som passar just dina behov och önskemål.

PostNord erbjuder dig också genom Personalstiftelsen PostNord Plus ett rikt utbud av aktiviteter och erbjudanden för fritiden inom områdena semester, idrott, kultur och wellness. Besök www.postnordplus.com för mer information.

Finns alla lediga jobb på hemsidan?

Ja, på hemsidan hittar du alla lediga jobb och sidan uppdateras löpande.

Hur många arbetar på PostNord?

Vi är cirka 31.000 medarbetare i PostNord.

Var ligger PostNords huvudkontor?

PostNords huvudkontor ligger i Solna, som är en förort till Stockholm i Sverige.

Vilka typer av arbeten finns inom PostNord?

Majoriteten av våra medarbetare arbetar som brevbärare, chaufförer och terminalarbetare. Vi har också många tjänster inom administration. I arbetet med att utveckla och leverera de bästa nordiska kommunikations- och logistiklösningarna till våra kunder har vi användning för olika kompetenser bland annat inom affärsutveckling, IT, e-handel, hållbarhet, ekonomi, logistik, kommunikation, processoptimering, digitala lösningar, miljö, produktionsutveckling, human resources, projektledning, sälj och marknadsföring.

Vad kan PostNord erbjuda mig om jag önskar en mer aktiv fritid?

PostNord erbjuder dig genom Personalstiftelsen PostNordPlus, ett rikt utbud av aktiviteter och erbjudanden inom områdena semester, idrott, kultur och wellness. Besök www.postnordplus.com för mer information.

Vad gör PostNord för att stärka gemenskapen hos de anställda?

Personalstiftelsen PostNordPlus arrangerar aktiviteter för de anställda samt verkar för att stödja PostNords Fritidsföreningar och aktiviteter arrangerade av PostNords arbetsplatser. Besök www.postnordplus.com för mer information.

Vad är familjepension i PostNord?

Efterlevande till anställd i något av koncernens svenska bolag kan få en familjepension. Det gäller också efterlevande till f d anställd som gått i pension. Familjepensionen är en kollektiv försäkring som grundas på pensionsavtalet ITP-P. Familjepensionen försäkras i Postens försäkringsförening. Läs mer här.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom PostNord?

Vi vill att du ska kunna använda dina styrkor i dina arbetsuppgifter och att du ska känna att du kan utvecklas hos oss. Det kan vara allt ifrån att du får nya utmanande arbetsuppgifter till att du deltar i något av de utvecklingsprogram som PostNord erbjuder. Din chef spelar en viktig roll för att du ska nå dina utvecklingsmål tillsammans med ditt egna engagemang och vilja att utvecklas. 

Kan jag hitta alla lediga jobb på hemsidan?

Ja, på hemsidan hittar du alla lediga jobb och sidan uppdateras löpande.

Vad är Pensionsstiftelse i PostNord?

Postens Pensionsstiftelse förvaltar och tryggar pensionsskulder för bolagen Post Nord. Läs mer här.

Vad är Försäkringsförening i PostNord?

Postens försäkringsförening ska på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla möjlighet att teckna personförsäkringar för anställda i de svenska bolagen, inom ramen för pensionsavtal ITP-P.

 

Vilket samarbete har PostNord med andra postala verksamheter internationellt?

Vi har ett tätt samarbete med andra postverksamheter genom Universal Postal Union. Här enas man om avtal, prisjusteringar av postala produkter och sätter gemensamma riktlinjer.

Hur ser vi på digitaliseringen? 

Digitaliseringen har påverkat många branscher och företag, inte minst PostNord. Samhället fortsätter att utvecklas, breven blir färre och e-handeln ökar. Detta gör att vi behöver anpassa vår verksamhet för att fortsatt kunna vara konkurrernskraftiga på marknaden. Vi ser att digitalseringen öppnar upp för nya möjligheter vilket vi ser som positivt. 

Vad är PostNords kärnverksamhet och hur påverkar det PostNord som arbetsplats? 

PostNord har under senaste åren gått från att vara en brevverksamhet med logistik till en logistikverksamhet med brev. Vi går in på nya områden inom logistik för att kunna täcka våra kunders behov och göra livet enklare för privatkunderna. Från lager till transportering till leverans.

Vad är sjukpension i PostNord?

Om du som är anställd i PostNord-koncernen blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension. Sjukpensionen grundas på pensionsavtalet ITP-P. Sjukpensionen försäkras i PostNord Försäkringsförening. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2018-06-20 15:25