Arbetsmiljö och hälsa

Är det viktigt för dig med en säker och sund arbetsmiljö? ​

Det är viktigt för oss inom PostNord med en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Det är de och verksamheten som vår vardag kretsar kring.

En bra och säker arbetsdag​

Vi är stolta över att vi har en certifierad arbetsmiljö enligt den globala standarden OHSAS. Genom medarbetarundersökningar, arbetsplatsutvärderingar och uppföljning av arbetsskador säkerställer vi en god arbetsmiljö för alla medarbetare inom PostNord.

Ett gemensamt ansvar​

Vi kan bara bli bättre om chefer och medarbetare involveras i att tillsammans skapa en säker och hälsosam arbetsplats.  Därför förväntar vi oss att du som medarbetare är med och tar din del av ansvaret. Du kan lita på att vi som verksamhet kommer göra vår del.

Senast uppdaterad: 2018-06-20 12:59