Förmåner och pension

Tänker du på din framtid och på vilka personalförmåner du har i dag? ​

Det gör vi på PostNord. Vi tänker på dig både i nutid och i framtiden.​

Vi tänker i nutid

Vi erbjuder dig bra löne- och anställningsvillkor samt arbetsrelaterade förmåner och personalrabatter. Vi erbjuder dels allmänna förmåner som alla medarbetare på PostNord kan ta del av, dels förmåner du kan skräddarsy. Med skräddarsydda förmåner menas att du kan välja ett antal valfria förmåner som passar just dina behov och önskemål.

Vi tänker på framtiden​

Vi har kollektivavtalad tjänstepension eftersom vi vet att ekonomisk trygghet i ålderdomen är viktigt.

Vi erbjuder trygghet under din anställning​

Under arbetslivet kan det hända att arbetet under en period inte har första prioritet. Det kan vara allt ifrån att bli förälder till att få en allvarlig sjukdom som kräver långvarig behandling eller frånvaro från arbetet. Genom våra kollektivavtal kan du under denna tid känna dig trygg och fokusera på det som är viktigt för dig.​

Vill du veta mer? Under frågor/svar hittar du ytterligare information om pension, försäkringar och övriga förmåner. ​

Frågor/svar

Har ni kollektivavtalad tjänstepension?

Som anställd på PostNord har du en kollektivavtalad tjänstepension. Den kan jämföras med en uppskjuten lön som gör att du får mer än den allmänna pensionen när det är dags att sluta arbeta. Tjänstepensionen är det som PostNord betalar utöver det som du får från allmän pension och eget pensionssparande. För de allra flesta bolag i PostNord gäller ITP-P som avviker något från den vanliga ITP-planen, bland annat gällande åldersgränsen. Från den 1 januari 2009 är PostNords tjänstepensionsavtal, ITP-P indelat i två avdelningar: Förmånsbestämd pension (ITP-P avdelning 2) för de som är födda 1980 eller tidigare, och Premiebestämd pension (ITP-P avdelning 1) för de som är födda 1981 eller senare samt för alla med timlön oavsett ålder.

Vilka försäkringar erbjuder PostNord sina medarbetare?

Som anställd i PostNord har du ett gediget grundskydd. Som exempel kan nämnas:

Sjukpension – Tjänstepensionen ITP-P medför en förstärkning av ditt skydd vid sjukdom med rätt till sjukpension efter en karens om 90 dagar.

Efterlevandeskydd – Via PostNord har du en Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P. Försäkringen innebär att om du skulle avlida kommer efterlevande maka/make/sambo och barn att få ett engångsbelopp utbetalt.

Olycksfall och arbetsskada – Under arbetstid är du skyddad av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen gäller även vid resa till och från arbetet (färdolycksfall). Försäkringen är tecknad i AFA Försäkring. Du kan även utöka skyddet genom att komplettera med en frivillig olycksfallsförsäkring.

Frivilliga gruppförsäkringar - såsom livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Vilka förmåner erbjuder PostNord sina medarbetare?

Som medarbetare på PostNord har du tillgång till ett attraktivt utbud av arbetsrelaterade förmåner och personalrabatter. 

PostNord erbjuder dig också genom Personalstiftelsen PostNordPlus ett rikt utbud av aktiviteter och erbjudanden inom områdena semester, idrott, kultur och wellness. Besök www.postnordplus.com för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-06-18 15:47