Affärsstöd Tull, Solna


Affärsstöd Tull, Solna

Vill du utvecklas i en dynamisk och snabbt föränderlig miljö på en av nordens största arbetsplatser? Vill du ansvara för PostNords relation och övergripande kontakt med Tullmyndigheten, samt säkra att våra tullrelaterade lösningar driver värde för våra kunder? Då kanske det här jobbet är för dig! 

Bli en del av vårt team
Du kommer att tillhöra den nya avdelningen Kunderbjudande och rapportera till Chef för tull och internationella produkter. Du kommer till ett bolag som är under stor förändring, har hög tillväxt och ett starkt fokus på resultat och humant kapital. Tillsammans med oss andra blir du en aktiv del av att driva företaget framåt. 

Arbetsuppgifter
Rollen som Affärsstöd Tull innebär att man ser till att våra tullrelaterade kunderbjudanden är välkända såväl externt som internt. Detta för att säkra kundnytta samt att vi följer gällande lagar och regler. Exempel på ansvarsområden:

 • Ansvar för att aktivt säkra kunskapsnivåer inom Tullområdet för relevanta parter internt som externt.
 • Ansvar för att PostNords tullrelaterade tjänster är korrekt prissatta och operationaliserade.
 • Identifierar och med hjälp av berörda kanaler lanserar tillkommande tjänster kopplat till Tull och därtill kopplade tjänster som adresserar våra kunders behov.
 • Koordinerar och säkrar att PostNord i varje givet tillfälle agerar i linje med gällande tullagstiftning.
 • Representerar Kunderbjudande i system och funktionalitetsdiskussioner gällande IT system som rör tullprocessen, samt dess kopplingar till olika produktionsprocesser.
 • Koordinerar löpande tullfrågor med berörda i produktion samt andra berörda enheter och främjar därmed ett gott samarbete och kvalitetsuppföljning internt mellan Tull och produktion.

Vi söker dig med
Vi vill att du har en högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi/logistik eller motsvarande kunskaper förvärvad genom erfarenhet. Du har mycket goda kunskaper inom internationell transport och tullverksamhet inom utveckling, försäljning och/eller produktion och är affärsfokuserad och kunddriven med synnerlig god förhandlingsvana. Vidare har du:

 • Synnerligen god förmåga att verka i flera matrisorganisationer.
 • Förmåga att driva projekt och aktiviteter och leverera resultat.
 • God förmåga att omsätta verksamhetens behov till funktionella krav på leverans ifrån Försäljning, Produktion, Kommunikation, IT, inköp samt övriga stödfunktioner.
 • Förmåga att förmedla kunskap till medarbetare i alla delar av organisationen.
 • Viss kunskap inom IT och tullsystem samt är medveten om hur det hänger ihop med övriga system.
 • Förmåga att uttrycka sig väl på svenska och engelska.

Som person är du målorienterad, kommunikativ och analytisk. Du har en förmåga att arbeta självständigt och ta egna beslut samt har en god problemlösningsförmåga. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi erbjuder dig

 • Arbeta i en nordisk och dynamisk miljö
 • Friskvårdsbidrag & tillgång till kontorets gym och simhall
 • Personalförmåner genom PostNordsegen personalstiftelse PostNord Plus 
 • Goda tjänstepensionsvillkor
 • Goda utvecklingsmöjligheter 

Vi gör vardagen enklare
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Vi strävar efter att göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är ansvarstagande, modiga och engagerade, och leder effektivt förändring oavsett om vi leder oss själva eller andra. Vi uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Besök oss på www.postnord.com

Ansök
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Fredrik Strömblad på fredrik.stromblad@postnord.com. Urvalet sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!

För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.

Deadline
2021-05-18
Senast uppdaterad
2021-05-05 21:11:58