Chef Internationella Produkter och tulltjänster, Solna


Chef Internationella Produkter och tulltjänster, Solna

Vill du utvecklas i en dynamisk och snabbt föränderlig miljö på en av Nordens största arbetsplatser? Arbetar du inom transport- och logistikbranschen och är intresserad av nöjda kunder och bra affärer med en tonvikt på internationella lösningar och tulltjänster är det här jobbet för dig.

Bli en del av vårt team
Du kommer att arbeta på enheten Logistik Företag inom den nya avdelningen Kunderbjudande och kommer till ett bolag som är under stor förändring, har hög tillväxt och ett starkt fokus på resultat och humant kapital. Tillsammans med oss andra blir du en aktiv del av att driva företaget framåt. I denna roll kommer du att rapportera till Chef för Affärsenhet Logistik Företag, samt arbeta brett inom PostNord Sverige samt med berörda inom övriga koncernen. 

Arbetsuppgifter
I rollen som Chef Internationella Produkter och tulltjänster kommer du ansvara för ett team med målen att PostNord Sveriges erbjudande gällande export och import utanför Norden samt Tull är tydligt, konkurrenskraftigt och lönsamt samt lever upp till avsändarnas och mottagarnas förväntningar.
I denna roll ansvarar man för berörda produkters egenskaper, utvecklingsagenda samt inte minst lönsamhet. Du har också ett ansvar för koordination mot berörda externa och interna partners för PostNord Sveriges räkning. Du ansvarar även för de delar av prispolicyn som rör de aktuella produkterna. I rollen ingår även att vara tillståndsansvarig mot Tullverket för PostNord Sveriges del.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Leda och utveckla teamet inom ansvarsområdet
 • Analys av kund- och inte minst mottagarnöjdhet för produkter och flöden inom ansvarsområdet, samt initiering och genomförande av förbättringsåtgärder kopplat till detta.
 • Ansvar för att aktivt säkra kunskapsnivåer inom Tullområdet för relevanta parter internt som externt.
 • Ansvar för att PostNords tullrelaterade tjänster är korrekt prissatta och operationaliserade.
 • Identifierar och med hjälp av berörda kanaler lanserar tillkommande tjänster kopplat till Tull och därtill kopplade tjänster som adresserar våra kunders behov.
 • Koordinerar och säkrar att PostNord i varje givet tillfälle agerar i linje med gällande tullagstiftning.
 • Representerar Kunderbjudande i system och funktionalitetsdiskussioner gällande IT system som rör tullprocessen, samt dess kopplingar till olika produktionsprocesser.
 • Koordinerar löpande tullfrågor med berörda i produktion samt andra berörda enheter och främjar därmed ett gott samarbete och kvalitetsuppföljning internt mellan Tull och produktion.Tillgänglig medialt ifall behov uppstår.
 • Ansvar för berörda produkters egenskaper, utvecklingsagenda samt inte minst lönsamhet.
 • Ansvar även för de delar av prispolicyn som rör de aktuella produkterna inom ansvarsområdet.

Vi söker dig med

 • Akademisk utbildning inom marknad, ekonomi, logistik, teknik eller motsvarande från högskole och/eller universitet.
 • Mångårig erfarenhet av logistik eller e-handelsmarknaden i chefsroll.
 • En helheltsförståelse inom logistik.
 • Hanterar svenska och engelska i tal och skrift.
 • Mycket goda datorkunskaper och behärskar office-paketet.

Du måste ha ett brett perspektiv och kunna balansera marknadens krav mot PostNords förutsättningar, tycka att det är stimulerande att arbeta med i princip alla delar av organisationen samt ha ett utpräglat affärstänk med fokus på kundnöjdhet, lönsamhet och utveckling. Du drivs av att göra skillnad inom ditt ansvarsområde.

Vi erbjuder dig

 • Arbeta i en nordisk och dynamisk miljö
 • Friskvårdsbidrag & tillgång till kontorets gym och simhall
 • Personalförmåner genom PostNords egen personalstiftelse PostNord Plus
 • Goda tjänstepensionsvillkor
 • Goda utvecklingsmöjligheter

Vi gör vardagen enklare
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Vi strävar efter att göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är ansvarstagande, modiga och engagerade, och leder effektivt förändring oavsett om vi leder oss själva eller andra. Vi uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Besök oss på www.postnord.com

Ansök
Vi ser fram emot din ansökan! Urvalet sker löpande. Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Fredrik Strömblad på fredrik.stromblad@postnord.com.  

Vi ser fram emot din ansökan!

För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.

Deadline
2021-05-18
Senast uppdaterad
2021-05-05 20:20:46