Karriär / Jobba hos oss

Mångfald och inkludering

Tänker du på mångfald? Det gör vi! Vi är övertygade om att mångfald inom organisationen ger en mer attraktiv och dynamisk arbetsplats och ger bättre grund för beslut inom verksamheten. ​Genom olika projekt och initiativ jobbar vi ständigt för att ta tillvara och inkludera våra medarbetares olika erfarenheter och kompetenser.

Vi vill göra vardagen enklare! 

 PostNord finns till för alla, och därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets mångfald. Vi värdesätter att ha en mångfald av erfarenheter och kompetenser bland våra medarbetare och är övertygade att en mångfald är nödvändig för att utveckla och förbättra vår verksamhet.  

Tillit och respekt för varandra 

I vår Code of Conduct – uppförandekod gör vi det tydligt vad vi förväntar oss av varandra och av våra kunder kan förvänta sig av oss. Det handlar helt enkelt om att vi uppför oss ordentligt och som vi har bestämt. Det handlar om tillit. Och att leva som vi lär. 

Engagerade medarbetare 

Vad gör vi? 

 • Eftersom vi är en del av logistikbranschen som historiskt sett har lockat fler kvinnor än män, är det viktigt för oss att sträva efter att det finns både män och kvinnor bland våra slutkandidater när vi rekryterar.  
 • Vi för kontinuerliga dialoger gällande Mångfald och Inkludering, bland annat i våra chefs-och talangutbildningar och är en viktig del i vårt gemensamma hållbarhetsarbete. 
 • Vår årliga medarbetarundersökning ligger som grund för vårt arbete att skapa en engagerande arbetsplats där medarbetare trivs och har möjlighet att bidra  

Vår strävan att höja antalet kvinnor i chefspositioner, har vi följt och ser att vi gör framsteg i att få in fler kvinnor i chefspositioner på alla nivåer i organisationen. 

2015: 28% 

2019: 32% 


Då vi menar allvar med mångfald och inkludering, följer vi även ett inkluderingsindex, som 2019 gav ett värde på 77. Resultatet är ett uttryck för att vi respekterar varandra och varandras olikheter och det är en viktig förutsättning för att vara en inkluderande och engagerande arbetsplats.

Video

Ta reda på mer

 • Vårt arbetsgivaransvar

  PostNords chefers kapacitet att leda under förändring, i kombination med anställdas åtagande, är avgörande för framgången med de strukturella förändringar som pågår - och för PostNords långsiktiga framgång.

  Mer om PostNords arbetsgivaransvar (in english)
 • Code of Conduct

  Vår uppförandekod anger regler för uppförande för koncernen inom de områden som är viktigast för oss för att säkerställa hållbar affärspraxis.

  Mer om vår uppförandekod (in english)
 • Three PostNord employees looking at a computer.

  Möt våra medarbetare

  Möt våra medarbetare som berättar om sin vardag som anställd inom PostNord.

  Mer om våra medarbetare