Mångfald

Jobba hos oss

Tänker du på mångfald?​

Det gör vi. Vi tror att mångfald inom organisationen ger en mer attraktiv och dynamisk arbetsplats samt ger bättre grund för beslut inom verksamheten.​

Code of Conduct handlar om tillit

I vår Code of Conduct gör vi det tydligt vad vi förväntar oss av varanda och vad våra kunder kan förvänta sig av oss. Det handlar helt enkelt om att vi uppför oss ordentligt och som vi har bestämt. Det handlar om tillit.

Mål för mångfald​

Vi har satt mål för att säkerställa mångfalden inom PostNord. Eftersom vi är en del av logistik-branchen som historiskt sett har lockat flest män är det viktigt för oss att få in fler kvinnor i chefspositioner samt att både män och kvinnor finns som slutkandidater i våra rekryteringar. ​

Mångfald i siffror 2018

32%:

kvinnor i chefspositioner

Senast uppdaterad: 2019-05-10 14:30