Mångfald

Tänker du på mångfald?

Det gör vi. Vi är övertygade om att mångfald inom organisationen ger en mer attraktiv och dynamisk arbetsplats samt ger bättre grund för beslut inom verksamheten. ​Genom olika projekt och initiativ jobbar vi ständigt för att ta tillvara våra medarbetares olika erfarenheter och kompetenser.

Code of Conduct handlar om tillit

I vår Code of Conduct gör vi det tydligt vad vi förväntar oss av varandra och av våra kunder kan förvänta sig av oss. Det handlar helt enkelt om att vi uppför oss ordentligt och som vi har bestämt. Det handlar om tillit. 

Mål för mångfald 

Vi har satt mål för att säkerställa mångfalden inom PostNord. Eftersom vi är en del av logistikbranchen som historiskt har lockat fler män än kvinnor är det viktigt för oss att få in fler kvinnor i chefspositioner samt att både män och kvinnor finns som slutkandidater i våra rekryteringar, Vi jobbar aktivt med att säkerställa en inkluderande och attraktiv arbetsmiljö för våra medarbetare, där alla har lika förutsättningar och möjligheter att kunna påverka och bidra med sin specifika kompetens.

Mångfald i siffror

En attraktiv och utvecklande arbetsplats

  • Mål: Öka medarbetar- och ledarskapsindex
  • Utfall 2018: Medarbetarindex: 69 (2017: 62); Ledarskapsindex 74 (2017: 68)

Jämställdhet

  • Mål: 40% kvinnor i chefsbefattning
  • Utfall 2018: 32% (2016: 32%)

Hälsa och arbetsmiljö

  • Mål: Minska sjukfrånvaron
  • Utfall 2018: 5,7% (2017: 5,7%)
Senast uppdaterad: 2020-01-16 08:39