Analytiker Hållbart företagande, Stockholm

Vill du vara med och bygga upp en nyckelfunktion för att leda PostNord genom en hållbar transformation? Om du har en gedigen bakgrund inom verksamhetsstyrning/performance management och vill stötta PostNords höga ambitioner inom den gröna omställningen och vår utveckling inom områden som inkludering, mångfald, arbetsvillkor och arbetsmiljö kopplat till vår strategi och kommunikation är det här jobbet för dig!

Bli en del av vårt team
Avdelningen Group Sustainability driver PostNord-koncernens omställning i linje med Agenda 2030. Teamet, som består av tre personer, ansvarar för att integrera en tydlig hållbarhetsagenda i Koncernens strategier och vi driver och stöttar ledningsgrupper och affärsenheter med genomförande av agendans fokusområden: att manifestera klimatledarskap, att frigöra kraften med mångfald och att värna om våra medarbetare. Vi har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för att driva den gröna omställningen av vår bransch. Vi stöttar koncernledning och styrelse med underlag för beslut i linje med hållbarhetsagendan, som ska ge önskade affärsmässiga resultat. Arbetet utgår från förväntningar från kunder, konsumenter, medarbetare, ägare, kapitalmarknaden och allmänheten.

Arbetsuppgifter
Våra beslut ska fattas baserat på väl underbyggda data. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att:

 • bygga upp en funktion för planering, uppföljning och analys av mål och nyckeltal inom hållbarhetsområdet,
 • säkerställa en effektiv, kvalitativ och pedagogisk rapportering och redovisning av data och analys i enlighet med intressentkrav, ex. för års- och hållbarhetsrapportering, rapportering till intresseorganisationer, samarbetspartners etc.,
 • stödja med analys och uppföljning av projekt som utvecklar Koncernens hållbarhetsagenda,
 • stödja verksamheten när det gäller att mäta och utvärdera effekten av interna och externa hållbarhetsinitiativ, särskilt avseende den gröna omställningen,
 • utveckla och införa kriterier samt samordna och stötta verksamheten för redovisning av gröna investeringar.

Vi söker dig med

 • Har erfarenhet av och vill vara med och utforma funktionen, då den är i en uppbyggnadsfas,
 • Har en akademisk bakgrund inom relevant område,
 • Dokumenterad och flerårig erfarenhet av och gedigen bakgrund inom verksamhetsstyrning (performance management), verksamhetsstyrning, intern kontroll eller liknande,
 • Stor förståelse för och vill utvecklas inom hållbarhetsområdet.

Du arbetar självständigt och är expert inom ditt område. Du är metodisk och analytisk och du organiserar ditt arbete för att alltid leverera i tid och med god kvalitet. En mycket god samarbetsförmåga är en förutsättning för att åstadkomma effektiv uppföljning som utgår från verksamhetens behov och förutsättningar.

Vi erbjuder dig

 • Arbete i en nordisk och dynamisk miljö
 • Friskvårdsbidrag & tillgång till kontorets gym och simhall
 • Personalförmåner genom PostNords egen personalstiftelse PostNord Plus
 • Goda tjänstepensionsvillkor
 • Goda utvecklingsmöjligheter

Vi gör vardagen enklare
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Vi strävar efter att göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är ansvarstagande, modiga och engagerade, och leder effektivt förändring oavsett om vi leder oss själva eller andra. Vi uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Besök oss på www.postnord.com

Ansök
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg, sofia.leffler.moberg@postnord.com

Vi ser fram emot din ansökan!

För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.

Deadline
2021-12-16
Senast uppdaterad
2021-12-01 06:45:24
Ansök