Att leda ett eller flera offshore-team.

För en erfaren ledare som haft ett inhouse team på samma geografiska plats är detta digitala samarbete något nytt och annorlunda. För en online gamer något helt naturligt…

Grundtanken är den samma i båda fallen, vi arbetar mot ett gemensamt mål och alla i teamet ska bidra med sina kunskaper så att vi når dit. Oavsätt om det är att inta en borg (gaming) eller att bygga en ny IT lösning (utveckling).

Erfarenheten att kunna arbeta helt digitalt med olika nationaliteter i olika länder är en helt avgörande kompetens för att få en bra leverans

Att leda ett offshore team innebär ett merklart arbetsledande med hjälp av digitala hjälpmedel. Snabb kommunikation är som alltid A och O och du måste vara tydlig i hur och när du vill ha dina leveranser, styrningen bör fokusera på resultat, risk och leveranser. Chat, videosamtal, etc. dagens kommunikationsmöjligheter är oändliga, men kräver också att du är tydlig i din kommunikation, minspel och kroppsspråk betyder mindre och det du faktiskt säger/skriver betyder mer. En fördel är med digital kommunikation är att du kan spara konversationerna, både de skriftliga och muntliga och på så sätt kan gå tillbaka och lyssna/läsa igen.

Erfarenheten att kunna arbeta helt digitalt med olika nationaliteter i olika länder är en helt avgörande kompetens för att få en bra leverans. Många talar idag om att vi ska tillbaka till inhouse team för att korta kontaktvägarna och få ett bättre samarbete. Det kan vissa fall vara rätt, om t.ex. det som ska utvecklas har stort kommersiellt eller immateriellt värde men för en större del av utvecklingsprojekten är jag tveksam.

Tidszoner är något som gärna lyfts upp som ett problem, men jag föredrar att ser dem som en fördel. Tänkt vilka möjligheter det gör för utvecklingstiden när du kan nyttja större delen av dygnets timmar, att få ett team som arbetar 24/7 med utveckling på ett helt naturligt sätt kompenserar lätt den tid du tappar för att det tar längre tid att kommunicera digitalt.

För att få den bästa kompetensen bör vi använda oss offshore-resurser och de verktyg som den digitala världen ger oss med ett tydligt fokus på att visualisera utvecklingsprocessen och IT lösningen via mockups och prototyper. Det underrättar den funktionell kravhantering eftersom användare snabbt kan testa att de som efterfrågat fungerar som det tänkt i stället för att skriva långa kravdokument.

Vad behöver du få levererat? vem kan levera detta? och vilka beroenden har de till andra leveranser. Det är frågor du måste svara på för att få ett tydligt leveransfokus från ditt offshore team. Den kritiska linjen som ofta används inom projekt för att visualisera vad som kan ske parallellt och vad som måste ske sekventiellt är till god nytta för planering även här och hjälper dig att vara betydligt

mer flexibel och snabbrörlig. Se också till att dina leverantörer får betalt efter leverans. Leverans och betalning bör alltid hänga ihop, vilket fortfarande nog inte är standard inom IT.

Kom ihåg att leda ett internt team kräver en typ av närvarnade ledarskap att leda ett team som är outsourcat ett annat mer leveransfokuserat ledarskap något annat. För oavsett om det är Kalle Svensson, Arun Praech eller CoolCat343 som levererar eller samarbetar så måste målet vara det samma.

/Jenny

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08