Det börjar med ledarskap och slutar med ledarskap. Och däremellan är det ledarskap.

 Jag får ofta frågan om ”man tappar motivation av att vara chef i en verksamhet som är under konstant mediebevakning” och om ”man verkligen ska slå knut på sig själv för att motivera sina medarbetare”.

Svaret är – självklart – nej. 

Istället slutar det ofta med en dialog om varför det är ett självklart nej.  Då kan jag också berätta om hur stolt jag faktiskt är över att vara anställd i en verksamhet som har superduktiga ledare och medarbetare.

Jag dedikerar det här till våra ledare

Jag dedikerar det här till de ledare som dagligen har ansvar för 40–60 medarbetare, har kontakt med kunder, aktivt förhåller sig till ekonomin i deras ”egna” lilla butik, säkerställer kvaliteten, ser till att arbetet sker i tid, hanterar sjukfrånvaro, navigerar i omställningen vi genomgår, genomför medarbetarsamtal två gånger om året, som konsekvent arbetar för att optimera processerna och motiverar sina medarbetare att komma med smarta lösningar för att säkerställa kvaliteten och KPI:erna.

Därtill behöver de vara specialisterpå våra system (och dessa är många, kan jag avslöja). Teamutveckling, medarbetarutveckling och inte minst att fokusera på ”hur vi garanterar att vi får ut det bästa av varje enskild medarbetare” – det kräver empati, intresse för andras utveckling, tillit och närvaro.

En medarbetare bakade två tårtor till oss eftersom hon är så nöjd med sitt jobb och sina kollegor. 

Därför är ledaren något alldeles särskilt för mig

Jag står med beundran just inför ledares komplexa arbetsuppgifter och ser hur våra ledare hanterar alltihop. Varje dag står de inför ”det okända” – det vill säga vi känner inte nödvändigtvis till de exakta produkterna som ska produceras den dagen, för kunderna är oförutsägbara.

Och om en kund har skickat varor som påverkar ett område dagen innan så kan gårdagens utarbetade plan falla samman och man får göra en ny plan – och vi har ganska lite betänketid.

Det är just detta som gör ledare till speciella personer för mig. De har förmågan att navigera i detta okända farvatten. Det är inte bara en fråga om bemanningen, utan också en fråga om hur vi håller de fastställda tidsramarna och inte minst hur vi garanterar kvaliteten.

De ledare jag har är mycket måna om att lyckas varje dag – de har en extremt hög grad av ansvarstagande och engagemang. De sätter ett högt värde på att medarbetarna gör sitt yttersta gentemot både kunderna och verksamheten. Och de är noga med att medarbetarna involveras i lösningarna.

För med nöjda medarbetare märks det att även kunderna är nöjda och berömmer våra medarbetare.

Det börjar med ledarskap

Vad det än är, så börjar det med ledarskap. Det är helt avgörande för mig att de ledare jag arbetar med vilar i sig själva, både privat och på jobbet. Självklart kan vi som individer stöta på utmaningar i perioder och därmed kan det påverka vårt arbete och vår kontakt med andra människor. Just som ledare är det viktigt att man har koll på sig själv och sin egen dagsform.

Så ledarskap börjar med dig själv – hur leder du dig själv och hur kan du leda andra, om du själv blir utmanad?

Behöver ledaren vara yrkesverksam? Däremellan är det också ledarskap

Och allt det däremellan, vad är det? Ledarskap är väl ledarskap – och med ledarskap behöver du väl inte vara specialist, eller vadå? Behöver du som ledare ha stor yrkeserfarenhet?

Med den komplexitet som jag ser i arbetet som ledare hos oss, är det helt avgörande att de har en stor yrkeskunskap som de kan agera utifrån, samtidigt som de har en naturlig fallenhet för ledarskap (vilket jag kallar ”att behandla andra människor väl”). Just det har vi lärt ut till våra ledare i många år.

Våra utvecklingsprogram har gett redskap och forum som deras egna och medarbetarnas ledarskap har lagt grunden till, för att bedriva gott ledarskap. Det visar sig också i de sammanhangen där vi har ledare som har sökt nya utmaningar utanför verksamheten – de betraktas ofta som mycket attraktiva och med mycket ”ledarskapskompetens”.  

Det slutar med ledarskap

Vad betyder det att det slutar med ledarskap? I grunden upphör aldrig ledarskap, utan det är ”on going” och konsten är just att kunna hålla många bollar i luften hela tiden, att se till att nya tillkommer, att andra avslutas och så att börja om igen ... Att säkerställa strategin och framgången i förhållande till de mål som de har fått ...

Så därför är mitt svar nej

Finns det något mer att säga än att jag svarar nej när jag får frågan om man tappar motivationen, när jag dagligen är omgiven av de här duktiga ledarna som fokuserar både på sig själva och på sina medarbetare?

Jag är varje dag stolt över att arbeta i en verksamhet som också lyckas utveckla sina ledare i deras ledarskap och prioriterar detta. Och som i övrigt också tar tag i omvärlden, för att ”vända på skutan” PostNord i ett farvatten som på många sätt kan liknas vid Nordsjön en stormande höstdag.

Tack för att du tog dig tid att läsa.

/ Susanne, Distributionschef

Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:49