Digitaliseringen från hålkort till AI

Allt har en början och ett slut, så även starten på digitaliseringen som i mina ögon startade i samband med att vi tog fram ett system för datalagring med hjälp av hålkort.

 Ett annat typexempel är det självspelande pianot som med hjälp av perforerad pappersremsa programmerats att utföra kommandon i specifik ordning vilket i sin tur skapade önskad melodi. Därefter så tog utvecklingen snabbt fart i flertal parallella spår inom flertalet branscher som exempelvis inom industrin, jordbruket, detaljhandel, dagligvaror m.m. Vid 1980- och 90-talet så började datorerna träda in i företagens och konsumenternas vardag.

Inom företagen så påbörjades ett arbete med att titta på interna processer inom företaget för att sedan försöka automatisera och optimera dessa med hjälp av systemstöd och datorer. Detta gjorde att vårt samhälle gick framåt vi fick en ökad effektivitet i företagens processer. Ett företag är en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som den samordnar. Resurserna kan till exempel vara arbetskraft, kapital, teknik och information. Ändamålet med samordningen kan vara att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster till B2B och/eller B2C.

Med internet så har världen blivit mindre, snabbare och mer tillgänglig. 

Internet och industrialiseringen

I läget med att internet lanserades på marknaden så kom även möjligheten till digital kommunikation vilket då möjliggjorde även en effektivitet i gränssnittet mellan företag och kund. Lösningen för detta var bl.a. EDI för ett hantera, order, beställning, orderbekräftelse, leveransbekräftelse, fakturering och betalning. En av utmaningarna med EDI från ett system till ett annat är att formaten ser olika ut mellan system. Posten som tidigt var i framkant när det gäller kommunikation framförallt med det fysiska brevet som än idag är en viktig del i samhället tog fram lösningar för att kunna samordna och konvertera olika filformat dvs. erbjuda en lösning för att få de olika systemen att kunna kommunicera med varandra. Dessa lösningar erbjuder Posten numera Postnord fortsatt.

Med internet så har världen blivit mindre, snabbare och mer tillgänglig. Gamla affärsmodeller har gått i graven och nya har startat upp. Befintliga har adopterats och anpassats till den nya vardagen. De mest genomslagskraftiga är självfallet Google, Facebook, Youtube Linkedin m.fl. Internet har även möjliggjort E-handel vilket gjort varor och tjänster tillgängligt på en global marknad.

Utvecklingen går snabbare och snabbare för varje år och ett stort skifte skedde 2007 då Steve Jobs lanserade Iphone. Vem kunde ana vilken genomslagskraft det haft för mänsklighetens vardag både som anställd och som privatperson. Appar var ett nytt begrepp vilket i sin tur gav användare direktaccess till specifika funktioner/tjänster/underhållning.

Idag 10 år senare sedan lanseringen var befinner vi oss? Smartphone penetrationen börjar bli hög, enkla, stabila plattformar. Bank-id och elektronisk signering börjar bli en del av vardagen. Pinkoder håller på att fasas ut mot Biometri där identifiering kan ske med inopererade chip, ansiktsigenkänning, iris scanning, röstigenkänning och den mest vanliga metoden med ett fingeravtryck. Pinkoden kan glömmas bort men inte direkt sitt eget finger. Vi börjar se mer och mer intelligenta system, Tesla som utvecklat självkörande bilar säger att det svåra är inte och ta fram produkten utan det är att ta fram maskinerna och systemen som tillverkar dem. Vi är i ett läge där vi börjar se intelligenta system, robotar med olika funktionsändamål. Algoritmer är en del av denna resa in i framtiden. Samtidigt så har vi fått explosivt kommunikations/informationssamhälle där dagens marknadsförare verkligen måste spetsa sin marknadsplan för att kunna nå ut i dagens mediebrus. En möjlig väg är självfallet när bruset lättar i en specifik kanal så blir det lättare och nå fram och det är även det som ger brevet sin styrka in i framtiden.

Strukturomställningen

Vi är nu inne i en mycket hård strukturell förändring av historiska kommunikationskanaler, vi ser en 

tidningsbransch som går på knä. De arbetar för nya affärsmodeller på nätet när den traditionella fysiska tidningen minskar i upplaga, linjär tv tappar tittare vilket innebär tappade reklamintäkter och för det fysiska brevet så viker även denna marknad. Denna omställning har slagit till med full kraft för Postnord och hårdare än väntat i Danmark. Vilket nu innebär en hård omställningsprocess för den Danska organisationen och i Sverige håller Postnord även på att anpassa till en ny vardag. Samordning är något som Postnord är experter på men med en avreglering så har det även inneburit en splittring av möjliga samordningsmöjligheter vilket även det sätter högre press på befintliga strukturer.

Vad är Facit?

Postnord sitter självklart inte handfallna utan följer med på digitaliseringsresan där ni idag kan vara behjälpliga med att optimera (long tail) / digitalisera ert företags kommunikationsbehov både i er inflöde och utflöde. Exempel på lösningar är allt ifrån Scanningtjänster, e-arkiv, EDI, Utskriftstjänster, Kanalväxel med möjlighet till bl.a. utkanaler till mina meddelande, Kivra och självfallet även produktion och distribution av fysiska brev. En av våra senaste lösningar innefattar mobilfaktura och nu även officemail en print och kuverteringslösning direkt i officemiljö för en effektivare vardag. Med dessa delar och även framtida så önskar Postnord vara med er på digitaliseringsresan in i framtiden. Gå gärna in och läs mer om några av våra tjänster http://www.postnordscanning.se/ och http://www.stralfors.se/vara-losningar/

Tack för ni tog er tid och läsa mina egna tankar om den nya tiden.

 

Vid ”pennan” eller rättare sagt tangentbordet

Karl-Johan Engfors

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08