#EmployeeAdvocacy1 – Varför ytterligare en röst?

Vilka är PostNord? Och hur är det att arbeta här? Detta är första delen av historien om Employee Advocacy på PostNord. Ett Employee Advocacy-program som är ambitiöst, eftersom medarbetarna själva bestämmer innehållet. Det är utmanande, eftersom vår arbetsplats förändras i grunden. Och spännande eftersom vi blandar oss i berättelsen om PostNord

Inom PostNord arbetar vi med employee advocacy genom medarbetare som skriver om vad som påverkar dem i vardagsarbetet.

Denna första del handlar om hur jag hittade de ambassadörer som ville vara med.

Ett nytt jobb eller en ny stol?

Större transparens och trovärdighet i anställningsförhållandet gör att varumärket som arbetsplats blir lika viktigt som själva varumärket. Anser jag. För det ändrar på vårt beteende – åtminstone på mitt. När jag besöker ett IKEA-varuhus, tänker jag på vad jag ska ta med mig hem (ofta de stora praktiska blå påsarna ...), men jag får också en uppfattning om hur IKEA är som arbetsplats. Gemenskap. Ungdom. Jordnära. Det är några av de ord som dyker upp hos mig.

Och när vi söker ett nytt arbete, så använder vi samma beteende som när vi köper en ny stol. Vi läser och värderar, letar efter information och kollar efter personliga erfarenheter i våra nätverk. Därför har medarbetarnas röster blivit viktiga röster för oss.

Varför ytterligare en röst?

Om vi läser i vår gemensamma definitions-guru Wikipedia ser vi att "Employee advocacy is a term used to describe promotion of a brand by its employees".

För mig handlar det om att vi som arbetsplats har en röst för att berätta om vilka vi är som arbetsplats. Vi startade när media talade negativt om oss i Sverige och i Danmark, vilket ju är ytterligare ett bra skäl till att berätta om arbetsplatsen. I verkligheten. Bakom dörrarna. Och bakom alla brev och paket.

Vi har tre bra skäl

Vi har redan från början haft medarbetare som har åsikter och synpunkter och som själva vill skriva om det. Vår målsättning blev därför:

  • Show it – don´t tell it. Att vi berättar historier från vardagen, som bidrar till att skapa en annan och mer balanserad bild av PostNord som företag och arbetsplats.
  • Att vi ökar kompetensen i att använda sociala media i organisationen
  • Att vi bidrar till att öka stoltheten och engagemanget internt.

Är du vår nya ambassadör?

Vår utgångspunkt är att det ska vara frivilligt. Därför skriver vi en intern jobbannons.

Här kan du se inledningen till vår jobbannons för ambassadörer

Även om vi inte har försökt tidigare så är vi väl medvetna om att det krävs en insats både av företaget för att hålla igång processen, men framför allt av de ambassadörer som anmäler sig.

Därför skriver vi också vad vi förväntar oss av ambassadörerna, precis som i en helt vanlig jobbannons. Och vad vi gärna vill bidra med.

Här kan du se en del av vår jobbannons för ambassadörer

Tre bärande principer

För mig var det viktigt med följande principer:

  1. Att man anmäler sig frivilligt. För det krävs både lust och engagemang, annars kan man inte driva och skriva med utgångspunkt i sitt jobb, sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats.
  2. Att man själv bestämmer vad och när man skriver. Det innebär naturligtvis en del utmaningar. För jag vet inte när nästa blogginlägg kommer. Men vi har valt den metoden för att den blir levande och trovärdig – och så får jag lösa mitt behov av kontinuitet på ett annat sätt.
  3. Ingen redigering. Nästan. Vi läser självklart igenom allt. Men det finns väl ingen viktigare kritiker än man själv? Knappast... Och det tycker jag stämmer fortfarande, efter att ha läst över 40 blogginlägg.

Tack för att du ville läsa! Har du en mening eller en idé som du gärna vill dela med mig? Så skriv gärna till mig. Det skulle glädja mig...

Hälsningar från Tina

Senast uppdaterad: 2018-08-16 11:52