Ha en utvecklande konflikt!

1+1=3 – oftast!

Vi vet alla att mångfald och oliktänkande främjar innovation och kreativt tänkande. Att bli ifrågasatt i sitt resonemang – oavsett om det är med välvilliga förtecken eller med mindre vänliga avsikter - visst vet vi någonstans att det gynnar vår personliga utveckling?

En ärlig och öppen dialog för oss närmare varandra och skapar större förståelse för varandras verklighet. Ofta leder öppna dialoger till nya tankar och idéer som man inte själv har tänkt och i många fall sitter man med en bättre lösning i slutänden, än den man tänkt från början. 1+1=3. Inte alltid – men ofta. Vi vet det, vi som arbetat i team där ärlighet, omtanke och tillit har varit honnörsord.

En ärlig och öppen dialog betyder inte en dialog utan konflikter, där konsensus uppnås utan diskussioner. I ett välfungerande team är konflikten till och med önskvärd, om det betyder att alla i teamet får göra sin röst hörd och om olika ståndpunkter ses som en tillgång.

Det krävs mod och uthållighet

Varför är det då så svårt att bygga och utveckla oliktänkande team? Att sätta ihop ett team utifrån olikheter – olika kompetenser, erfarenheter, bakgrund etc är inte så svårt om uppdraget är tydligt definierat och problemställningarna och intressenterna definierade.

Att fungera som ett oliktänkande team över den tid man är satt att utföra ett uppdrag tillsammans är en annan sak. Att verkligen till fullo utnyttja den potential det innebär att ha olika infallsvinklar i ett team. Se där - ytterligare en utmaning. Det kräver mod, vilja och uthållighet. För att oliktänkande team ska överleva och utvecklas krävs också en miljö eller kultur där detta uppmuntras och uppskattas. Modiga och uthålliga organisationer föder modiga och engagerade medarbetare och chefer. Engagerade medarbetare är stolta medarbetare!

Olikheternas potential – en enorm affärsmöjlighet

Är vi där som organisation i PostNord? Vi måste vara där! Vi måste spegla våra kunder och konsumenter. Vi måste vända oss till en mångfald av människor på arbetsmarknaden. Vi måste använda oss av den potential som oliktänkande och mångfald innebär. Det är en fråga om överlevnad som verksamhet på sikt, men också en enorm affärsmöjlighet. I PostNord pratar vi om rapid development teams eller agila team, som anpassas och byggs upp kompetensmässigt efter uppdrag och leverans. Då handlar det ofta om IT-team, där samarbete över funktionsgränser är nödvändigt för att kunna leverera snabbt och rätt. Även i mer permanenta team behöver vi använda olikheternas potential. Inom till exempel Roboticsenheten i Köpenhamn, har de strävat efter att aktivt rekrytera oliktänkande team. På så sätt bidrar de till innovation och nytänkande i PostNord. Nödvändigt är det – men inte enkelt!

För att oliktänkande teams ska kunna utvecklas krävs följande:

  • Att mångfald och inkludering sätts på ledningens dagordning
  • Att oliktänkande, konstruktiva konflikter och opposition välkomnas och uppmuntras
  • Sist men inte minst krävs modiga ledare, som ser medarbetares olika erfarenheter, egenskaper och kompetens som en tillgång, inte ett hinder.

Ha en utvecklande konflikt – redan idag!

Mitt lästips:

"Have a nice conflict" av Tim Scudder, Michael Patterson och Kent Mitchell, om hur man når framgång i de mest osannolika sammanhangen.

Senast uppdaterad: 2018-09-24 15:35