#HRdagbok1 – transformation

Jag ingår i ett team som heter HR Strategi. Vi är sammanlagt sju personer och har ett nordiskt och strategiskt ansvar för tvärgående utvecklingsprogram, medarbetarmätningar, mentorskap, ”employer branding” och rekrytering. Bara för att nämna några av våra ansvarsområden.

Vi arbetar normalt både i Sverige och i Danmark, och träffas cirka sex gånger per år. Jag är ansvarig för ett teammöte under två heldagar. Och vad pratar man om inom HR år 2018? I ett företag, som just nu mest verkar skapa kritiska rubriker? Samma saker som bland många andra HR-strategiska kollegor, kan jag tänka mig. Men bedöm själv. Här är min dagbok från första dagen. 

Teammöte, dag 1

Kära HR-dagbok!

Idag träffades jag och mitt team HR Strategi. Mads, Søren, Charlotte, Ingela, Linda och Angelica. 

Mina kollegor

På vårt teammöte får vi besök av Katrine, som arbetar med omställningen i Danmark. Från en ny produktionsmodell och ny produktstrategi, och vidare till digital försäljning. Bland annat. Jag lyssnar på Katrine och om det arbete som hon och mina danska kollegor är i gång med, något som sker i produktionsverksamheten. Inga externa konsulter, ingen projektorganisation där man är fri från sina vardagliga arbetsuppgifter. Ja, när jag lyssnar på hennes berättelse så blir jag ganska ödmjuk över det som vi har satt igång och den press som finns på organisationen.   

Katrine berättar vidare och jag tänker ... 

På kanten av kanten

Vad händer med ett företag, när överlevnad blir ett ständigt närvarande tema? Det börjar kännas på ett helt annat sätt. Jag ser framför mig, hur en intern vapenvila uppstår och de vapen, som normalt används till att bekämpa varandra inom organisationen, smälter ihop till ett gemensamt vapen.  

Och man fattar beslut snabbare – därför att vi måste göra det. Nu. Därför ser jag även ett annat slags mod att agera. Att göra fel. Och att försöka igen. Själva strukturen i organisationen är nu koncentrerad på det. Det är historiskt kort mellan medarbetarna och högsta ledningen. När jag började arbeta i Post Danmark fanns det 28 regioner. Nu finns det 1. Danmark. Världens mest digitaliserade land. Så även om jag tycker att det är hårt att leva på kanten, så är det samtidigt vansinnigt spännande. Och det ger ett sug i magen, utsikterna som presenteras. Här på klippkanten. 

Om det var ditt eget företag, skulle du då göra det?

Jag känner igen det själv från mitt privatliv. Ibland är det klokt att ställa sig upp och se vad man egentligen har användning för. Att köpa för att använda. Men också att låta bli. Vad kan man välja bort, och ändå kunna flytta sig dit man gärna vill komma?

De tankarna kommer, när Katrine retoriskt frågar ”Om det var ditt eget företag, skulle du då göra det?”. En ganska aktuell fråga att ställa sig själv och varandra i den situation som vi står i. Och verkligen klok. Det är benhårda val och avståenden. Och där det är spännande att se en hel organisation som tänker på samma sätt. Samtidigt. Jag gissar att många chefer gärna skulle vilja uppleva hur det känns. Bara för en stund, för förutsättningarna är ju samtidigt en ganska hård verklighet.

Jag kommer att tänka på vår danske vd Peter, vars styrka är att sätta allvaret på dagordningen, se verkligheten i ögonen och vara öppen med vad som kommer att hända. Och som samtidigt kan ingjuta förståelse, mod och vilja i var och en. ”Ni ska vara stolta” säger han, och jag kan se att han menar det.  

Vi går ut och sätter fart” säger Peter till oss vid ett atriummöte. Med en vacker blå himmel som kuliss. 

R2-D2 – nu anställd och med medarbetarnummer

Robotics, softwarerobotar och chatbots. Det är ord som jag har fått lägga till i mitt arbetsspråk under senare år. Jag förstår av Katrine, att ambitionen var hög från start, men erfarenheterna hos oss har visat att det kan vara svårt för robotar att överta hela processer – det är ofta bättre och mer effektivt att de övertar mindre delar av den totala processen. Som till exempel delar av uppsägningsprocessen i Danmark, för det är nog ingen hemlighet för de flesta av oss att vi kommer att bli färre. Så nu är det en softwarerobot, som samlar ihop informationen från SAP till uppsägningsbrevet. Chefen tar naturligtvis fortfarande den personliga delen. Samtalen. 

Och var hamnar då HR? Ja, det finns ju ingen användning för kompetensutveckling eller hälsosamtal med R2-D2. Och det är också helt klart att vi har fler processer, som kan skötas av robotar. Det som jag tycker är intressant är, om vi kan underlätta chefernas dagliga arbete? Kan robotar ta över en del av deras administrativa arbetsuppgifter, så skulle det verkligen vara intressant. Just nu håller jag på att testa hur den digitala arbetsplatsen med samtalsredskap som Facebook kan vara användbara i vardagsarbetet för chefer och medarbetare. Den uppgiften blir ju allt viktigare, ju mer av omställningen jag får in under huden.   

Nog för idag, kära dagbok. Det har blivit mörkt. Vi ses i morgon.

/Tina

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08