Vad kan du få ut av att vara mentor? Eller adept?

Har du övervägt att vara mentor? Eller funderat på vad du kan få ut av det? Eller har du kanske övervägt att vara med i ett mentorskapsprogram som adept, som en del av din personliga eller yrkesmässiga utveckling? Här kan du läsa vad Alma, som är mentor och Janne, som är adept har fått ut av det.

I PostNord har vi ett nordiskt mentorprogram, som ger deltagarna möjlighet att växa såväl yrkesmässigt som personligt, men som också har som mål att tillvarata olikheter och mångfald i koncernen.


Janne Veng (till höger), chef for performance automation, Danmark, är mentor till Alma Söderqvist (till vänster), HR i Syd-Sverige.

Vad ger det dig att vara mentor/adept och vad är det bästa?

Janne: Det bästa har varit att lära känna min adept Alma. Hon är fylld av energi och mod. Hon tycker verkligen om PostNord och det är ett nöje att kunna bidra till hennes utveckling och vara med att utvidga hennes nätverk. Det ger mig insikt i en annan människa och hennes syn och inställning till PostNord. Det ger oss en god möjlighet att dela erfarenheter, utmaningar och framgångar och vi lär oss av varandra.

Alma: Det ger mig en större helhetsbild av PostNord och det bästa med själva nätverket är att jag har fått en mentor som jag kan lära mig av och som lyssnar in på vad jag vill veta mer om. Jag har fått upptäcka PostNord Danmark och börjat skapa ett nätverk där, vilket i sin tur har lett till att jag kommer att börja arbeta där från och med första augusti, vilket ska bli otroligt spännande. Jag känner verkligen att jag har haft ett fint utbyte med Janne, där vi haft en öppen dialog och att hon har tagit vara på min nyfikenhet.

Janne: Att Alma kommer till Köpenhamn är ett roligt och nyttigt resultat av mentorskapet. Genom att Alma ska börja arbeta i Köpenhamn får robotteamet insikt i, kunskap om och förståelse för hur man arbetar i Sverige. Det är viktigt för PostNord att vi intresserar oss för varandras skillnader och att vi därmed använder oss av varandra på bästa möjliga sätt i de uppgifter vi har.

Hur har ni lagt upp mentorskapet?

Janne: Vi har skypat ungefär en gång i månaden och så har jag besökt Alma och hälsat på hennes chef och kollegor. Jag har också följt henne en hel arbetsdag för att få insikt i hennes vardag. Alma har i sin tur varit på besök i Köpenhamn 2-3 gånger och träffat chefer från flera avdelningar. Det har hjälp till att utvidga hennes nätverk och hennes intresse för PostNord i Danmark ökade. När min teamledare fick en lucka i Robotics-teamet slog Alma till. Hon börjar arbeta i Köpenhamn den första augusti. Nu är det ju inte målet med mentorskapsprogrammet att mentorerna ska anställa sina adepter, men i det här fallet var det en bra idé. Det ska bli spännande att följa Alma på närmare håll framöver.

Nätverket som ni bygger i programmet – vad betyder det för er?

Janne: Det var mycket viktigt när jag själv var adept och inte hade så brett kontaktnät i koncernen. Som mentor har en oftast ett större nätverk. Men det är ändå värdefullt att vara en del av mentorskapsprogrammet. Det sker hela tiden förändringar i PostNord, och då är nätverket en bra möjlighet att möta kollegor, få ett ansikte till namnen och kanske också för att ventilera saker. Det gör samarbetet mycket lättare.

Alma: Det betyder mycket för mig. Det skapar kunskap kring olika områden i organisationen som hjälper mig att få en tydligare bild av PostNord. Främst har det varit roligt att få prata, lyssna och ställa frågor till andra personer inom samma koncern. Det skapar möjligheter för samarbeten och erfarenhetsutbyten.

Senast uppdaterad: 2018-06-26 16:32