En tung fot på gaspedalen!

Jag har nu varit med i omställningsprogrammet i två månader – och vilka två månader det har varit! Det har gått snabbt och varit spännande, svårt, och inte minst lärorikt och roligt!

Vi har etablerat vårt omställningskontor – och till skillnad från många andra företag har vi inte dragit igång en enorm organisation och tagit in dyra konsulter utifrån. Istället har vi byggt upp en liten och smidig organisation på bara fyra personer. En omställningschef, en programchef och två anställda som har fått den talande titeln ”pitbulls”.

Nya ögon utifrån

Alla utom vår omställningschef arbetade inom verksamheten redan innan, och det innebär både fördelar och nackdelar. Nackdelarna är att de tre av oss som redan var en del av verksamheten har den inställning och de åsikter som vi är vana vid, och som vi ständigt måste hålla oss på armslängds avstånd ifrån. Fördelarna är att vi har god kännedom om organisationen och vad som måste tas upp i programmet. Det är dock tydligt att nya ögon utifrån är avgörande för programmets framgång, eftersom det innebär att både nya och gamla frågor diskuteras.

Få en överblick

Vår första uppgift var att få en överblick över alla initiativ som redan var på tal inom verksamheten, och att samla dem tillsammans med många nya initiativ i en omfattande omställningsplan. Det blev totalt 10 arbetsflöden, som var och en täcker en del av verksamheten och den omställning som ska ske just där. Vi har organiserat programmet så att varje arbetsflöde leds av en chef från ledningen, för att säkerställa att ledarskapet sköts från toppen av organisationen.

Varje vecka håller vi korta statusmöten med cheferna för att försäkra oss om att vi gör framsteg och att vi löser eventuella problem så tidigt i processen som möjligt. Jag tycker att det är ett välfungerande koncept – det är enkelt och ”straight to the point”, och det passar in i tankesättet om så lite byråkrati och så många snabba lösningar som möjligt, vilket är en av hörnstenarna i hur vi bör tänka på framtiden.

Skapa en målbild

Den andra stora milstolpen var att skapa en målbild – en ledstjärna som visar vägen till hur vi vill att vår verksamhet ska se ut, och hur vi ska agera från dag till dag för att nå dit. På ett uppstartsmöte i början av januari var målet bara att färdigställa just detta – och det lyckades! Där skapades en stark målbild som var bred nog att täcka hela omställningen, och konkret nog att vara meningsfull för alla i verksamheten. Självklart ska den konkretiseras ytterligare för varje enskild del av organisationen och för varje team, men i grund och botten finns en klar väg att följa. En fantastisk känsla att kunna bocka av två saker i målbilden efter ett häftigt förberedelsemöte och en intensiv dag!

Tredje stora milstolpen

Tredje stora milstolpen var att förmedla denna målbild, vilket vi gjorde under ett ledningsmöte för ett par veckor sedan där alla toppchefer på PostNord medverkade. Vår vd, Peter, gav ett fantastiskt tal. Poängen var tydlig: vi har nu en målbild och en omställningsplan, men utan allas stöd och vilja att nå målet är det bara ”a pretty picture and a plan!” Och jag kände att hans vilja och kämpaglöd spred sig hos alla i rummet – en kämpaglöd som fick alla närvarande att tro på att vi fanimej kommer att lyckas även om det blir stentufft! Fantastisk upplevelse!

Nu ska resten av organisationen med – och det är en gigantisk uppgift!

Det måste finnas förståelse för ”den brinnande plattformen” och varje individ måste motiveras till att nå målet, målbilden måste konkretiseras och alla framgångar längs vägen måste firas – allt samtidigt som vi hastigt förändras!

Om du är skicklig på att skapa motivation och kämpaglöd i en verksamhet där alla vet att vi i framtiden kommer att vara betydligt färre – gör dig hörd! Goda råd tas emot med öppna armar när vi nu förändras i snabb takt – och vi kommer inte att lätta på gasen särskilt snart!

 

/Katrine

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08