Nutidens utmaningar i vardagen

Vi är på väg in i en framtid där allting kommer att digitaliseras, på ett sätt eller annat. Det finns ingen väg tillbaka. Det har det aldrig funnits. Ibland kommer omställningen smygande lite undan för undan men oftast är den mer av karaktären – allt på en gång.

Många kan uppleva den plötsliga omställningen och de nya kraven som väldigt påfrestande. Till viss del blir det en generationsfråga på många arbetsplatser. De yngre personerna som vuxit upp med datorer, tv-spel och smarta telefoner är redan inkörda på tekniken och kan lära sig alla handgreppen utan att behöva anstränga sig speciellt mycket. Men när det kommer till nya rutiner på en arbetsplats då måste verkligen alla lära sig. De personer som är äldre och inte så kunniga på tekniken behöver få både tid för att läras sig men också mycket stöd och handledning. Olika prestationsförmågor kan lätt skapa irritation när alla förväntas bidra lika mycket. Viktigt att förstå att det inte är en omöjligt uppgift utan att vi alla gemensamt måste bemästra den nya tekniken.

Vi är i ständig utveckling och att hela tiden lära sig nya saker, det är så världen fungerar nu

Det är viktig för mig i mitt yrke att inte glömma bort att ha tålamod, för ibland tar det lite längre tid innan förändringar ger resultat. Runt om i hela landet håller vi på att införa ett system med en app för alla brevbärare. De ska bära med sig en telefon och scanna alla större brev. Syftet med det här nya systemet är att ge bättre service åt våra kunder, så de lättare kan följa sina leveranser.

Klart att det innebär nya utmaningar för brevbärarna att ändra sina rutiner och lära sig hantera detta. Min erfarenhet är att det finns i stort sett tre grupper när det kommer till att lära sig nytt. En grupp fattar på en gång och klarar sig bra med den första genomgången, de kommer snabbt in i det nya. En andra grupp behöver lite repetition av genomgången innan de får alla bitarna på plats. För den tredje gruppen är det här en stor omställning och det finns många som oroar sig för att de överhuvudtaget inte ska klara av det. För den gruppen krävs framförallt uppmuntran och stöd under längre tid, tills de kommit på att de kan göra det nya utan några större problem.

När en ny sak har blivit en vana så dröjer det inte länge till nästa förändring kommer. Vi är i ständig utveckling och att hela tiden lära sig nya saker, det är så världen fungerar nu.

 

 

/ Vandana Sharma

 Produktionschef 

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08