Panorama-nätverket 2018/2019

För tredje gången satsar Postnord på att lyfta en grupp av sina kvinnliga chefer genom nätverk, inspiration och mentorskap. Syftet är att fler kvinnliga chefer ska fortsätta se PostNord som en spännande arbetsgivare där man vill fortsätta göra karriär och våga avancera till nya chefspositioner, alternativt bredda sitt ansvar i sin nuvarande befattning.

Urvalet görs med stor omsorg och kvalificeringen kan i mångt och mycket jämställas med processen som finns vid rekrytering av chefer, alltså är det en kombination av både tester och intervjuer av intresserade kandidater.

I år har jag förmånen att få var en av de kvinnor som är med i Panorama-nätverk. Till vardags är jag produktionschef på ett kontor i Stockholms-området. Det känns såklart otroligt spännande att få denna chans. Förutom att jag hoppas på att få lära mig mycket nytt och skapa mig ett större nätverk av personer så är det även en bekräftelse från företaget att det värdesätter min kompetens och mitt engagemang.

Panorama pågår under nästan ett helt år. Uppstart och avslut är två dagar vardera, de andra tillfällena under våren kommer träffarna att vara varannan månad. Det här upplägget är anpassat för att vi inte ska behöva vara borta så mycket från våra vanliga arbetsplatser. Gör det då verkligen någon skillnad med en dag i månaden? Vi är väl alla medvetna om att det känns som veckorna bara rinner iväg i vardagen. Då känns det inte så långt mellan tillfällena. Men nätverket bidrar med så mycket mer än bara den dagen som vi träffas. Vi är nu en grupp på flera personer som kan hålla kontakten med varandra hela tiden och som kan relatera till gemensamma saker. En spännande möjlighet är att hälsa på varandra i verksamheten och få se olika delar av företaget.

Att få ha en personlig mentor är riktigt häftigt och ingenting som jag har erfarenhet av sedan tidigare. En person att bygga en relation med och som kan coacha och komma med bra idéer. Ibland kan det kännas ensamt i vardagen som chef och att då ha en mentor som kan vara bollplank är väldigt värdefullt.

Under Panorama kommer vi att lära oss mycket av varandra. Redan nu efter att ha träffats någon gång så märks det tydligt att vi alla är olika och vi har mycket bra diskussioner i gruppen. Vi får också möta personer som berättar om sin syn på ledarskap och sin egen resa till den befattningen de har inom PostNord idag. För oss och det är inspirerande och lärorikt.

Jag har fått äran att skriva några blogginlägg för att försöka berätta om det här nätverket och hur det är att vara med i det. Så det här är det första inlägget och jag hoppas att det väckt intresse för Panorama 2018/2019.

En sak som jag lärt mig hittills och som inspirerar mig mycket är den rutin som vi använder oss av när vi träffas. Den bygger på att vi gör en check-in i början och en check-out på slutet. Under check-in så berättar vi för varandra vad som har hänt senaste tiden och hur vi mår just nu. Effekten av detta är att vi har lättare att förstå vilken situation som alla befinner sig i, vilket ger oss bättre möjligheter för ett bra samarbete under dagen. Check-out är det sista som vi gör på dagen. Då berättar vi för varandra vad vi har lärt oss under dagen, insikter som man har gjort, och om man har några utestående frågor. Reflektion är alltid värdefullt och även ett sätt för att befästa nya kunskaper.

Till sist måste jag berömma alla i gruppen för att vi är duktiga på att visa respekt för varandra. Det känns som att det här kommer bli riktigt bra.

Vandana Sharma, stolt Panorama-kvinna.

Senast uppdaterad: 2019-01-23 15:43