Sommartider

Nu har det varit sommar och semestertiderna är över för de allra flesta av oss. Även när det är sommar så ska posten delas ut. Inom PostNord måste vi använda många vikarier under sommaren för att få verksamheten att rulla på som vanligt när de flesta av de ordinarie anpassar sig till gemensamma semesterscheman.

När vi får in vikarier är det viktigt att tänka på att dessa personer inte bara är här för den här sommaren. För en del kan det vara lika värdefullt som en möjlig provanställning. Om vi ger dessa vikarier en bra chans kan vi mycket väl hitta personer som vill fortsätta med en anställning. Här tycker jag att det är bådas ansvar att se till att det fungerar bra. Självklart måste den som vikarierar försöka göra ett bra jobb, men vi måste också ge de bästa förutsättningarna för det.

 Vi är kedjan som möjliggör en kontaktväg mellan våra kunder.

Vad behöver man lära sig för att vikariera? Det är viktigt att introduktionen till alla nya för sommaren ska gå rätt till, för då har man redan gjort det viktigaste. Som anställande chef är det på mitt ansvar att se till att all ny personal vet det viktigaste om vårt yrke. För mig är det att leva upp till det stora ansvar vi har mot våra kunder som anlitar oss. Vi är kedjan som möjliggör en kontaktväg mellan våra kunder. Att en kund kan få ut sin information och sina produkter till alla sina kunder. Om kunderna inte kan lita på att vi gör ett bra jobb, då håller inte kedjan ihop.

Det är ett viktigt jobb där vi alla har ett ansvar. Men vi måste också visa ödmjukhet inför att förutsättningarna är olika och att alla behöver olika mycket tid för att lära sig. Vi måste komma ihåg att tänka på att vi människor är olika alla har olika sätt att lära. För några tar det bara två dagar att förstår vad som är viktig och hur något ska göras. Men andra kan behöva flera dagar. Vi måste ha ett arbetsklimat där det känns att det inte är fel att fråga samma saker flera gånger om man är osäker istället för att göra fel. Min personliga erfarenhet säger att det är aldrig fel att säga: ”Jag kan inte detta, kan du lära mig?” Ingen är fullärd :-)

För vår framtid och utveckling är det viktigt att prata med nyanställda om framtiden i PostNord och visa att vi tycker det är bra och att de ser att det finns möjligheter att göra karriär här hos oss. Sommaren varar inte för evigt men det är en dag imorgon också och då ska posten ut.

 

 

/ Vandana Sharma

 Produktionschef 

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08