Vi kan så mycket mer än att avveckla: Hör bara här!

Sedan september 2017 har jag deltagit i universitetsutbildningen i Internationell Transport och Logistik med mina kollegor. Utbildningen ger kunskaper om företags försörjningskedjor och produktionsstrategier. Helt klart ett fokus och ett intresse som har förstärkts inom PostNord.

Båda utbildningstillfällena har varit fulltecknade, och det är verkligen coolt att uppleva att vi – trots olika avdelningar och bakgrund – alla har ett gemensamt mål: Att göra företaget ännu bättre än vad det var igår.   

De flesta av oss, jag själv och mina kollegor, har nu klarat av ”Supply Chain Management” och håller just nu på att avsluta det andra obligatoriska ämnet, Logistik. Under utbildningen har vi fått kunskaper om det totala flödet från produktion till användning, och ämneskunskaper om transport- och inköpsfunktioner i företaget. Det var något som jag längtat efter och som jag behövde.  

Vi vill samma sak – och ser det ur olika synvinklar  

Trots att jag och mina kollegor alla är anställda  PostNord så upplever vi våra vardagsutmaningar helt olika.  

Försäljning” upplever att mätningarna av framgångar är som de bör vara, medan terminalerna berättar om stora utmaningar för produktionsanläggningarna där man inte tagit hänsyn till kundernas emballage. Transport berättar öppet om sin utmaning för att spara pengar och samtidigt vara effektiva, och administrationen ställer frågor om driften eftersom de inte själva kan se driften från sina fönster ute på huvudkontoret på Amager.  

Emellanåt uppstår frustration och ibland uppstår oenighet. Vi är trots allt ”bara” människor, och vi argumenterar alla för våra egna synpunkter. Men trots det så har vi kommit närmare varandra – och därmed också närmare varandra i själva organisationen på PostNord. 

Ett besök kan vara värt mycket  

Vi har fått ett ökat intresse för varandras arbetsområden, och nu när de flesta har gått igenom ”Supply Chain Management” och snart även Logistik, så finns det nu – i mycket högre grad än tidigare – en större förståelse för att vi alla har ett ansvar för att känna till varandras arbetsrutiner, och att vi kan och bör samarbeta kring de bästa lösningarna. Då kan vi säkerställa att vi tjänar pengar och kan fortsätta att leverera till den nordiska marknaden!  

Sedan jag startade processen i september 2017 har mitt interna nätverk blivit mycket större och jag har skapat en bakgrund där jag kan söka råd och stöd inom olika verksamhetsområden. På min arbetsplats har jag haft betydligt fler besök av kollegor, som ville lära känna min arbetsplats och skaffa sig kunskaper om våra arbetsprocesser, och jag har också själv börjat besöka andra avdelningar för att få bredare kunskaper om vad de omfattar och hur de stödjer den dagliga driften.   

Vi kan mer än att avveckla på PostNord – vi kan också utveckla, och det är verkligen inte det sämsta! 

Ett stort ”Välkommen” till min postala värld! 

/Tiffanie Sjøting 

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08