Karriär / Möt våra medarbetare

Magnus Drape

Director, Strategy & Enterprise Architecture

Vem passar och trivs i rollen som Enterprise Architect (EA) hos oss på PostNord?

Som person behöver du energi för att driva saker framåt och för att vägleda olika parter att fatta rätt beslut. Därför är det viktigt att du kan skapa förståelse och acceptans för de strategiska val som beslutas.

Det är viktigt att du kan hantera både den strategiska delen, men också detaljerna när det behövs. Med andra ord, att du kan balansera det långa och kortsiktiga perspektivet och behoven.

Hur är det att arbeta i ditt team? Vilken utveckling kommer EA att få i din enhet?

Att arbeta i mitt team innebär stor frihet och du får ta ett stort ansvar. Vi stöttar varandra, men har våra egna ansvarsområden.

Som ledare pekar jag på en riktning, men jag är inte inblandad i detaljerna. Även om vi är alla seniora och kompetenta behöver vi emellanåt stöd, vilket vi ger detta varandra så fort det behövs.

Under de år jag har varit på PostNord har EA blivit starkare och vi är nu en naturlig del av de strategiska beslut som fattas inom PostNord. Eftersom IT-behovet ständigt växer inom koncernen ser jag att EA kommer att behövas, inte minst för att arkitektur påverkar företagets smidighet, kostnader och affärsmöjligheter.