Karriär / Möt våra medarbetare

Mathias Engvall

Enterprise Architect, Strategy & Enterprise Architecture

Vilken typ av person passar och trivs i rollen som Enterprise Architect (EA) hos oss på PostNord?

Du behöver tycka om och ha förmågan att arbeta långsiktigt och strategiskt, men också kunna grotta ner dig i viktiga detaljer för att lösa kortsiktiga behov.

Du måste vara driven, vara lyhörd och kunna agera som ledare för att skapa förståelse och acceptans för de strategiska val som beslutas. Att ha förmågan att skapa förtroende tror jag att sammanfattar egenskaperna väl.

Varför valde du att ta jobbet som EA? Vad är bäst med din roll som EA?

Rollen som Enterprise Architect har alltid känts väldigt intressant. Rollen ger mig möjlighet att arbeta strategiskt och med många personer i olika roller, både inom IT och i näringslivet.

Jag försöker alltid först få en uppfattning av alla de problem som behöver lösas. Sedan jobbar jag med att utveckla långsiktiga lösningar på en övergripande nivå.