Mats Lindgren

Chef för PostNord Insight

Mats Lindgren - konsultchef

Jag heter Mats Lindgren och har en doktorsexamen i medieteknik.

Mitt team av konsulter tar fram nya insikter åt våra nordiska kunder. Vårt arbetsredskap är kundens data plus vår gemensamma kunskap och bästa praxis. Vi analyserar hela kundens ekosystem. Från logistik till kommunikation, tvärs över landsgränser och ned i det administrativa flödet. Allt för att hjälpa till att trygga utveckling och tillväxt hos våra kunder.

Baserat på kundinsikterna ansvarar vi för att utveckla PostNords värdeerbjudanden och driva strategiska projekt inom koncernfunktionen Strategy & Commercial Excellence.

Våra kunder litar på oss och ser oss som kompetenta. Det är jag stolt över att vara en del av.

Kul och utmanande
Det är roligt och inspirerande för mig att vara en del av den dynamik som innebär att vi på samma gång både kan se tydliga ökningar och tydliga minskningar på några av våra stora produktområden. Jag ser nya möjligheter i det vi erbjuder, som att få ut mesta möjliga av vår 1:1-kontakt med i stort sett alla människor i Norden i två dimensioner – fysiskt och digitalt.

Vi har en lång historia i flera nordiska länder med många olika erfarenheter. Vi på PostNord Insight utmanar organisationen och processerna för att skapa förändring som underbygger en ny, nordisk kundresa.

Våra kunder litar på oss och ser oss som kompetenta. Det är jag stolt över att vara en del av.

När hund blir kund
Alla vet vilken kärlek ägaren känner för sin hund – de långa promenaderna, den mjukaste hundkorgen och den bästa hundmaten. När vi träffade Karl från Animail, med bakgrund hos Google, visste vi att det redan fanns en stor kunskap om digital marknadsföring. Så vi ville skapa en lösning som levererades både fysiskt och digitalt.

Med hjälp av kundens data kom vi fram till hur Animail kunde stärka lönsamheten. Men vi ville göra mer än så. För när ägaren väljer foder till hundvalpen är valet nästan lika lojalt som hunden är till ägaren under hela sitt liv. Genom öppna databaser hittade vi de älskade hundvalparna och skickade en personlig hälsning till dem, som du kan se här. Du kan säkert föreställa dig att den delades på sociala medier och samtidigt fick Animail uppmärksamhet och nya kunder, i en takt som överskred de flesta förväntningar.

Senast uppdaterad: 2018-09-13 11:08