Nummer 1, 2021

”Vi ändrar hela strukturen på bolaget”

PostNord Strålfors går från att vara ett process- och produktionsbolag som fokuserar på print, till ett digitalt produkt-och tjänstebolag. Det gör att vi ändrar allt från styrning, kultur och kompetens till det finansiella.

Läs hela artikeln

”Det känns modernt och nytänkande”

Fördelarna med lärande genom virtual reality är flera. Utbildningsperioden blir ofta kortare och du behöver inte vara beroende av kollegor för att lära dig nya saker. Dessutom tränas minne, utförande och problemlösning.

Läs hela artikeln

Därför har vi kor och grisar i tanken.

2020 började PostNord Danmark att köra på nya typer av diesel, tillverkad av  restprodukter från slaktade djur. Redan under 2020 har PostNord minskat koldioxidutsläppen med ytterligare närmare 3 000 ton.

Läs hela artikeln

Fyra nyanser av blått

Vad är det egentligen som gör att man uppfattar vissa varumärken som ungdomliga och framåt, medan andra känns trötta och mossiga? Företagen kan sälja exakt samma sak, men ändå får man inte samma känsla. Det är där färg, form och tonalitet kommer in!

Läs hela artikeln

Rutten är klar!

Under 2020 testade PostNord Finland ny teknik för tidsoptimerade hemleveranser. Den nya funktionen väntas introduceras i Finland under 2021 och liknande projekt pågår runt om i hela koncernen.

Läs hela artikeln

Video