Thomas Budde Sørensen

Vendor Performance Manager

Thomas Budde Sørensen

Jag heter Thomas Budde Sørensen. Jag arbetar inom IT, med serviceintegration och hantering av leverantörer. Som Vendor Performance Manager arbetar jag framför allt med att optimera och säkerställa leveranserna enligt de avtal som IT träffar med våra största strategiska leverantörer.

Jag har deltagit i ett mentorprogram i PostNord, som jag ska berätta lite mer om här. Programmet syftade till att skapa relationer och ökat samarbete mellan olika delar av verksamheten och att stödja utvecklingen av ett nordiskt ledarskap.

Vad fick dig att anmäla dig till programmet?

– Jag läste om programmet på intranätet och tyckte att det var en bra möjlighet att vidga mitt nätverk inom PostNord och en bra möjlighet att få en bättre förståelse för hur PostNord ser på ledningsfrågor. Jag ville också gärna vara med och stödja ett initiativ där det inte bara var chefer som träffade andra chefer.

Hur var mötena mellan dig och din mentor?

– Vi träffades några gånger på tu man hand. Den ena gången reste jag till PostNords kontor i Oslo, den andra gången träffades vi i Arken. Resterande möten genomförde vi som videosamtal. Vi hade ungefär fem möten totalt.

– Målet med programmet är att utveckla ledarskapet, så våra möten handlade framför allt om mina ambitioner som ledare, både på kort och lång sikt. I början talade vi om mina starka och svaga sidor när det gäller ledarskap, och om hur mina ambitioner skulle kunna bli verklighet. Bland mycket annat diskuterade vi också utmaningarna när man går från rollen som specialist till en ledarroll i en organisation som man varit en del av under en längre tid.

Vad har du fått ut av ditt deltagande?

– Först och främst tycker jag att det är positivt med ett sådant initiativ från PostNords sida. Programmets fokus är mångfald, och det är ju absolut viktigt i en organisation som består av flera olika länder och med anställda med olika bakgrund både kulturellt, etniskt men också med olika egenskaper. Jag hoppas att det ökar fokus på de olikheter som finns, men också på hur vi som organisation kan fortsätta arbetet med att smälta samman de olikheter som finns till en nordisk fördel.

Programmets fokus är mångfald, och det är ju absolut viktigt

– På mötena har jag fått sätta ord på mina ambitioner och fått dem bekräftade. Jag har också fått ett större nätverk, även om jag gärna sett att det hade blivit ännu större. Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta i ett av de gemensamma seminarierna för alla deltagare. Det var synd, för det var i hög grad vid dessa tillfällen som man kunde skapa nya relationer. Jag skulle särskilt ha uppskattat att träffa flera specialister som mig själv, för att höra hur de ser på vägen mot sina mål.

– Så jag vill absolut rekommendera andra att delta i den här typen av program, om de får möjlighet.


Om programmet

Mentorprogrammet är en del av programmet ”Move - Change for Diversity”. Målet för mentorsprogrammet i PostNord är att skapa nya möjligheter för de medarbetare som har stor utvecklingspotential, samt att uppmuntra till och skapa möjligheter för ökad intern karriärutveckling.

Programmets deltagare, som kommer från alla de nordiska länderna, ansöker om deltagande i den årliga starten av programmet. När programmet börjar skriver mentorn och medarbetaren ett kontrakt som beskriver former, innehåll och ansvarsfördelning.

Senast uppdaterad: 2018-06-13 11:06