Är ditt nätverk framtidssäkrat?

Den nya konkurrensen står inte mellan företag, den står mellan nätverk. Så överlever du konkurrensen i framtiden.

Det är som om man hade skickat upp rymdstationen ISS utan att bry sig om hur man skulle få dit allt förnödenheter efteråt. Många företag är väldigt duktiga på att trimma sin produktion, men utanför fabrikens väggar är innovationen inte lika vass.

I framtiden kommer din logistik att behöva klara av helt nya utmaningar. Digitaliseringen gör marknaden mer transparent, företag globaliserar sina inköp och handlar i större utsträckning direkt från producenterna.

För att fortsätta konkurrera måste du bygga nätverk. Framtidens försörjningskedjor är en av de viktigaste överlevnadsfrågorna för nordiska företag. Enligt rapporten FORSYN 2021 kan upp till 80 procent av omkostnaderna i danska företag relateras till försörjningskedjan. Det gör logistiken till en oundviklig kärnfråga.

"Du måste vara beredd att ta initiativet och börja behandla din logistikleverantör som en partner", säger Britta Gammelgaard, logistikexpert och professor vid CBS i Köpenhamn.

Logistikexperternas råd till dig som vill konkurrera i framtiden:

Britta Gammelgaard, professor vid CBS i Köpenhamn (punkt 1 och 2). Inger Beate Hovi, forskningsledare för avdelningen för ekonomi och logistik vid TOI i Oslo (punkt 3).

1. Lär av e-handeln

Det föds nya sätt att distribuera och förändringen dikteras av ny teknologi. Digitaliseringen driver fram en alltmer individualiserad leveranskedja. Och det är i e-handeln som de mest intressanta logistikinnovationerna sker.

"De riktigt intressanta innovationerna står företag som Amazon för, de är pionjärer inom individualiserade leveranser och nya distributionssätt. Om man vill inspireras ska man titta på e-handeln. Åtminstone är det så i Danmark."

2. Bygg partnerskap

Försörjningskedjan kan bli en mer konkurrensskapande parameter och därigenom bidra till att skapa värde och tillväxt.

"Man behandlar logistikaktörerna som externa leverantörer och inte som en del av den egna verksamheten. De utvärderas bara utifrån vilket pris de kan erbjuda för att transportera något från punkt A till B. Men prisfokus och brist på långsiktigt samarbete underminerar möjligheterna till verklig innovation och förbättring. Bygg parterskap istället, och skapa gemensamma mervärden som gynnar bägge parter".

3. Stirra inte på priset

"Logistikinnovation går hand i hand med frågor om miljö, hälsa och samhällsansvar. När man upphandlar transporter från lågkostnadsländer är det inte alltid den senaste tekniken som används och de sociala förhållandena blir ofta sämre. Det bromsar utvecklingen av säker, mer miljömässiga transporter".

"Vill man förbättra sin logistik ska man som varuägare jobba tillsammans med logistikföretagen, det är inte alltid rätt att välja den billigaste lösningen. Släpp prisfokus och ställ samma krav på säkerhet, hälsa och miljö som du gör i din egen verksamhet."

Senast uppdaterad: 2015-12-29 11:39