Bli mer effektiv med datadriven kunskap

Vill du öka effekten i din marknadsföring dramatiskt? Lär dig mer om dina kunder och placera den kunskapen centralt i företaget.

Joakim Hällgren, vd på CRM-konsultföretaget Lentus. Foto: Linda Dybeck

Kundinsikter har lämnat marknadsavdelningen och blivit en fråga för hela företaget. Det hävdar Joakim Hällgren, VD på på CRM-konsultföretaget Lentus:

”Nu kommer verktygen och arbetssätten som gör det möjligt att använda insikterna på helt nya sätt. Och när ny kunskap från den digitala världen appliceras på till exempel ODR skapas helt nya möjligheter”, säger han.

Det började med kundklubbar, sedan blev det CRM-system. Nu inser allt fler företag att den data som samlas in via systemen är värdefull för många fler funktioner än marknadsavdelningen.

”När det sker kommer begrepp som Customer Equity Management och hanteringen av kundrelationer att bli viktigare. Då blir det också tydligt att kundinsikt inte är en underavdelning till marknadsavdelningen, utan en stabsfunktion med uppgift att stötta hela organisationen”, säger Joakim Hällgren.

Ännu är det främst på stora företag med många leverantörer som synen på kundinsikter har förändrats, men Hällgren förutspår att det sker på bred front kommande år.

Inte bara företaget utanför marknadsavdelningen måste upptäcka nyttan med kundinsikter. Många gånger behöver marknadsavdelningen själv inse hur digitala metoder kan göra nytta för traditionella kanaler.

”Ofta lägger man mycket pengar på traditionella medier, men bara lite på att förstå kunderna. Med det synsätt jag beskriver vore det naturligt att kombinera nya medier och traditionella.”

”Jag är helt övertygad om att du kan få ut mycket mer ur traditionella kanaler genom att använda metoder från digitala kanaler. Det handlar om att göra mediet datadrivet, det vill säga att det anpassar sig till kundernas beteenden och respons, och att ROI beräknas utifrån försäljningsdata med metoder som till exempel test- och kontrollgrupp”, säger Joakim Hällgren.

Och det är på gång – just nu byggs de strukturer som behövs för att göra dessa kopplingar möjliga.

”Många säger att ODR är ett breddmedium som tillhör den gamla världen. Så är det ju inte. Med ett nytt sätt att tänka kan medier som ODR användas med samma metodik och parallellt med online-medier. Det kan skapa dramatiska skillnader i effekt och effektivitet”, säger Joakim Hällgren.

Senast uppdaterad: 2015-12-29 14:04