Studie: Brev påverkar långtidsminnet

Brev aktiverar hjärnans centrum för långtidsminne i mycket högre grad än kommunikation i form av e-post och tevereklam. Det visar en ny neurovetenskaplig studie från Storbritannien.

"Ett brev betyder så mycket", hette det förr i tiden. I vårt digitala tidevarv är det lätt att tro att så inte längre är fallet – men det är just vad det är.

I en av de största studierna i sitt slag har brittiska forskare visat att fysiska brev har en effekt på mottagarens långtidsminne som är 32 procent starkare jämfört med e-post och 72 procent starkare än tevereklam.

Studien är en del av ett forskningsprogram vid det brittiska postverket Royal Mail med namnet "The Private Life of Mail". Syftet är att förmedla nya insikter i brevets betydelse, både för de som får breven och för annonsörernas medieval.

Forskarna fann att människor interagerar med fysiska brev och tar till sig deras budskap på ett sätt som ofta är omedvetet. Detta innebär i sin tur att brevet påverkar hjärnans intuitiva och snabba system för beslutsfattande.

Royal Mail vill understryka betydelsen av fysiska brev och visa för marknadsförare hur bra de fungerar som kommunikationsbärare. Forskningsrönen ligger till grund för en kampanj i vilken bland annat Karen Blackett, vd för MediaCom säger:

"Efter tjugo år som teveplanerare har jag upptäckt en ny kanal."

Jonathan Harman vid Royal Mail säger i en kommentar:

"Oavsett hur man mäter har ett brev stor påverkan på den mänskliga hjärnan. Och det går hem hos alla sorters mottagare, oavsett demografisk tillhörighet och värdegrund. Brev förmår dessutom samspela med andra medier och kanaler på ett sätt som höjer effektiviteten hos en reklamkampanj."

Senast uppdaterad: 2015-08-13 13:53