Budbilarna som räddar liv

När Blodcentralen på Sahlgrenska sjukhuset beställer budbilar för sina transporter får leveransen aldrig ta mer än en timme. "Alla paket är viktiga, men när man vet att innehållet är livsavgörande känns jobbet extra värdefullt."

Sjukvården ställer särskilda krav på sina logistikpartners. När Västra Götalandsregionen tecknade avtal med Postnord för att sköta såväl lokala som nationella och internationella transporter låg fokus på snabbhet och hög tillgänglighet till en flexibel uppsättning budtjänster. Chaufförer och bilar ska vara nåbara för akuta bud dygnet runt, året runt.
 
"Vi sköter blodförsörjningen till flera sjukhus i Göteborgsområdet. Via olika processer framställer vi tre produkter – blod, plasma och trombocyter – som behövs vid såväl planerade ingrepp som i akuta lägen när patienten blöder ymnigt efter en olycka eller liknande."

Det säger Carina Ljungvall, chef för enheten Immunhematologi och Komponentframställning (allmänt kallad Blodcentralen) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hennes kollega Andreea Epure, biomedicinsk analytiker vid samma enhet, förklarar att verksamheten är tidskritisk i båda ändar av produktionskedjan – från insamling av blod från givarna till leverans av färdiga blodkomponenter på operationsbordet:
 
"Det tappade blodet får inte bli stående för länge, utan måste processas inom en viss tid för att få ut så bra produkter som möjligt till patienten. Postnord har två-tre fasta turer varje dag när de ska transportera in blodpåsar till oss från olika platser i Göteborgstrakten där man kan lämna blod."

Ännu mer bråttom är det när det färdigprocessade blodet ska köras ut från Sahlgrenska till något annat sjukhus som är i akut behov av stora volymer eller en viss blodkomponent.
 
"Generellt gäller att leverans ska ske inom en timme från att vi ringt in en order, men det beror på situationen. Chaufförerna måste ha god insikt om vår verksamhet och förstå vikten av att hämta och lämna snabbt, när patienter blöder och vårdpersonalen behöver rätt komponenter för att rädda livet på dem", påpekar Carina Ljungvall.
 
Cecilia Östensson vid Postnord berättar att samtliga chaufförer har samlats för gemensam genomgång av vilka krav som ställs i hela uppdraget för Västra Götalandsregionen. Här ingår förutom blodtransporter ett brett spektrum av leveranser – allt från hjälpmedel för funktionshindrade till njurar för transplantation.

"Organtransport hör förstås inte till vanligheterna, men ställer mycket höga krav på vårt utförande. För att ett organ ska kunna doneras gäller det att agera snabbt. Våra chaufförer har kontakt med sjukvårdens transplantationskoordinator under hela transporten, så att teamet kan förbereda allt och stå redo att utföra transplantationen så fort de får lådan med organet i sin hand", förklarar Cecilia Östensson och tillägger:
 
"Alla paket är viktiga, men när man vet att innehållet är livsavgörande känns jobbet extra värdefullt."

Senast uppdaterad: 2015-08-13 16:57