Byggsvängen pekar uppåt

När bygghandeln rusar med rekordstarka tillväxtsiffror ställer det höga krav på logistiken. "En effektiv logistik är nyckeln till god lönsamhet och nöjda kunder", konstaterar Byggmax vd Magnus Agervald.

Bygg- och järnhandeln har fått en bra start på 2015. I mars steg försäljningen med 12,5 procent i löpande priser i jämförbara enheter jämfört med samma månad förra året.

Det finns framförallt två förklaringar till kundrusningen:

* En glödhet bostadsmarknad, inte minst i tillväxtorter. Många konsumenter har en framgångsrik bostadsförsäljning i ryggen och därmed ekonomiskt utrymme att renovera.

* Försämrade regler för rotavdrag. Från och med 1 januari 2016 blir det bara möjligt att få 30 procents skattereduktion på arbetskostnaden jämfört med dagens 50 procent.

"Många konsumenter skyndar sig nu att använda rotavdraget. Det har framförallt satt fart på proffssidan som ökar ännu mer än konsumentsidan", konstaterar Magnus Agervald, vd på Byggmax, vars försäljning till 80 procent sker till konsumenter.

Bygghandeln har tagit fart på nätet, enligt Postnords e-barometer, som släpptes den 21 maj. Första kvartalet visade kraftiga tillväxttal, trots ett starkt jämförelsekvartal och utvecklingen landade på plus 32 procent.

"Konsumenternas intresse för hemmafix och nybygge är fortsatt starkt och inget talar för att det ska avta under den närmaste tiden. Däremot är det fortfarande en ganska liten andel av konsumenterna som handlar byggvaror på nätet, endast 4-5 procent av dem som har e-handlat har köpt byggvaror på nätet", säger Postnords e-handelsexpert Arne Andersson.

Byggmax har både e-handel och 114 butiker i tre länder, varav 74 anläggningar i Sverige. Omsättningen ökade med 17 procent under årets första tre månader.

"Vårt nya format med så kallade 2.0-butiker där utbudet har förbättrats går väldigt bra samtidigt som vår e-handel växer starkt", säger Magnus Agervald.

Byggmax lanserade sin e-handel 2009. Magnus Agervald uppger att "5-10 procent" av bolagets omsättning kommer från nätet och att försäljningen växer mycket snabbare där än i den fysiska handeln.

Kombinationen av fysiska butiker och e-handel ger flera fördelar.

Dels att det noga utvalda bassortimentet i de fysiska butikerna kan kompletteras med ytterligare cirka 5.000 varor i Byggmax e-handel, men också för att Byggmax har hittat en bra logistiklösning.

"Ur logistiksynpunkt blir de båda kanalerna en slagkraftig kombination. Vi kan leverera direkt från butik till kund eller skicka varorna direkt från leverantör till slutkund med 'drop shipping'. Att vi kan nyttja vårt butiksnätverk för att skicka stora och tunga byggmaterial innebär att vi kan vara kostnadseffektiva och hålla låga priser", säger Magnus Agervald.

Senast uppdaterad: 2015-08-13 15:47