Conzoom zoomar in dina kunder

Är dina kunder "Fredagsmysare", "Köpstarka seniorer" eller "Unga på väg"? Med hjälp av den geodemografiska klassificeringen Conzoom lär du känna befintliga och nya kunder bättre.

Bombmattor av reklam blir allt mer ovanliga. Istället ökar vikten av att nå ut med sitt budskap till rätt mottagare och därmed minska spillet. Relevans är a och o för att lyckas.

LÄS MER: Klassificera bättre och få djupare kunskap om dina kunder

Geomatics klassificeringssystem Conzoom, som finns i Sverige, Danmark och Finland, identifierar de befintliga kunderna och gör det lättare att hitta nya.

"Conzoom underlättar planeringen och gör urvalet mer träffsäkert. Vi ser att intresset för att arbeta segmenterat ökar", säger Lina Forsström, chef för affärsanalys på Postnord, som använder Conzoom i sitt verktyg för DM-analys.

Conzoom bygger på demografisk och ekonomisk statistik från SCB och UC om exempelvis ålder, inkomst och familjesituation plus livsstilsdata från TNS Sifos undersökning Orvesto om fritidsintressen, åsikter och konsumtionsvanor.

"Informationen gör det lättare att hitta grupper som har behov av din produkt eller tjänst och hur du ska kommunicera med dem", säger Jonas Sköld, Sverigechef på Geomatic.

LÄS MER: Om hur du siktar rätt i bearbetningen av dina kunder

Utifrån den data som Geomatic har sammanställt delas Sveriges befolkning in i 10 grupper och 34 typer.

Exempel på dessa är "Unga på väg", "Fredagsmysarna" och "Gröna fingrar". Saker som kännetecknar respektive grupp listas: Hur ser läsvanorna ut? Hur stor andel i gruppen seglar eller spelar golf? Hur mycket pengar spenderar de på restaurangbesök?

Med hjälp av den här informationen blir det sedan lättare att utifrån postnummerområden kommunicera med de målgrupper man vill nå.

Jonas Sköld menar att det blir allt viktigare att vara relevant med sina utskick. Att som företag bara använda sina interna data över köphistorik riskerar att leda till att man tjatar sönder kunderna.

LÄS MER: Kombinera kanaler för att nå maximal effekt

Riskerar inte den här fördjupade kunskapen om kunderna att leda till integritetsproblem?

"Nej. Två viktiga principer gäller när vi gör den här kartläggningen: Integritet och precision. Vi tycker att vi har hittat en bra avvägning däremellan. Alla hamnar i ett kluster som består av minst sju vuxna. Vi vet alltså väldigt mycket om den grupp du tillhör, men egentligen ingenting om dig som individ", säger Jonas Sköld.

I en kommande artikel från Postnord på di.se kan du läsa om hur Bythjul Norden med hjälp av Postnord och Conzoom identifierade befintliga kunder och lärde sig hitta nya.

Senast uppdaterad: 2016-08-16 08:59