Europa kommer närmare

Öresundsregionen stärker sin ställning som Skandinaviens logistiknav. När tunneln under Fehmarn Bält står färdig minskar avståndet ytterligare till resten av Europa.

Gustaf Lorentz, analyschef på Handelskammaren i Malmö, menar att Skåne alltid har varit ett transitlän, men att något dramatiskt nu håller på att ske.
 
"Vi kommer den närmaste tioårsperioden att se en fördubbling av antalet lastbilar på E6. En ökad andel företag förlägger sina huvudkontor i Malmö och flera infrastruktursatsningar i regionen kommer sannolikt att rita om logistikkartan ytterligare", säger han.
 
När e-handeln ökar och blir allt mer gränslös blir Öresund en naturlig gateway för import- och exportflöden mellan Skandinavien och Europa.
 
Därför är det naturligt att många storföretag, som Cloetta, Nestlé och Footway, väljer att förlägga lager och logistik till Öresundsregionen.
 
"Det räcker att köra motorvägen mellan Malmö och Helsingborg för att se att antalet stora logistikterminaler och centrallager har ökat kraftigt", säger Johan Wessman, vd och chefredaktör på kunskapscentret Øresundsinstituttet.

När tunneln genom Hallandsåsen invigs i december i år kommer kapaciteten och hastigheten för godstrafiken på sträckan Oslo–Göteborg–Malmö att öka avsevärt.
 
Men det som sannolikt kommer att betyda mest för regionen ur logistiksynpunkt är när tunneln mellan Danmark och Tyskland under Fehmarn Bält står klar.
 
Istället för en överfartstid på mellan 45 minuter och 1 timme med färja kommer de 19 kilometerna med bil eller tåg att ta mindre än 15 minuter.
 
Christian Wichmann Matthiessen, professor vid Institutet för Geovetenskap och Naturförvaltning vid Köpenhamns universitet, menar att tunneln kan ge transportsektorn på båda sidor Öresund ett ordentligt lyft.
 
"Det handlar inte bara om att man öppnar nya marknader. När förbindelsen knyter hamnarna och flygplatserna i Öresund och Hamburg närmre varandra uppstår synergieffekter som gagnar båda parter", har han konstaterat i en intervju med Fokus Öresund.
 
Tunnelbygget skulle ha påbörjats under 2015, men Scandlines (som ansvarar för färjetrafiken över Fehmarn Bält) har överklagat projektet och det är därför oklart om tunneln kommer att stå klar som planerat 2021.

Johan Wessman konstaterar att de ökande godsvolymerna och de många infrastruktursatsningar som nu genomförs kommer att få stora konsekvenser.
 
"Vi är oroliga över att Öresundsbron inte kommer att räcka till och därför är det angeläget att även satsa på en andra fast förbindelse, en bro mellan Helsingborg och Helsingör. Vi har varit vana vid att Sverige är starkaste länken, men nu ligger Danmark i framkant för utvecklingen", konstaterar han.
 
På Industrimässornas logistikscen i Malmö, i morgon den 25 mars kl 13:30 berättar Cloetta bland annat om sina framgångsfaktorer och lärdomar om när man lägger ut sitt lager, samt varför man har valt Öresundsregionen som nav för sin skandinaviska logistik.

Senast uppdaterad: 2015-04-09 15:31