Expertens bästa tips: Så får du nya kunder

Genom prediktiv analys kan du ge dina kunder exakt rätt budskap vid exakt rätt tidpunkt. Om du vet hur du ska använda det vill säga. Lena Pierre, vd på konsultföretaget Infogreat delar med sig av sina bästa tips.

Lena Pierre.

"Det viktigaste när du ska börja jobba med prediktiv analys är att du vet vad du faktiskt vill använda det till".

Behöver ni attrahera nya kunder, öka merförsäljningen eller övertyga gamla kunder att över huvud taget stanna kvar?

"Vet du inte det här kan du samla in hur mycket information som helst och analysera utan att få fram något av värde. Det är målet för analysen som avgör vad du behöver veta".

För det andra räcker det inte att det är en liten grupp på marknadsavdelningen som jobbar med analysen.

"För att dra nytta av dagens möjligheter i form av tillgänglig kunddata, analysmöjligheter och effektiv marknadsföringsteknik, måste ett företag samarbeta tvärstrukturellt inom den egna organisationen".

Lena Pierre menar att grunden för framgångsrik användning av prediktiv analys ligger i att se till att företaget har nödvändig information. Men det räcker inte. Företaget måste också ha förmågan att kunna använda den på ett effektivt sätt för affärsutveckling och kundkommunikation.

"Ska man klara det måste alla avdelningar bidra med sina olika kompetenser, riva murarna och jobba tillsammans på samma plan".

Därefter är det dags att inventera vilken information som behövs och inte minst vilken information du redan har.

"Börja inte med att springa ut och samla ostrukturerad extern information utan gräv där du står. It-avdelningen kan ofta plocka fram väldigt mycket kunddata som vi inte ens visste att vi hade. Men de behöver veta att den behövs för att ta fram den".

Andra bra informationskällor är köpt information från till exempel PostNord eller att helt enkelt fråga kunderna själva.

"Säljer du hudvårdsprodukter, fråga då hur mycket tid kunderna lägger på sin hy, hur mycket de är villiga att betala och hur ofta de handlar. De delar ofta gärna med sig, bara tänk på att fråga rätt saker så att du verkligen får ut användbar information."

Sist men inte minst menar Lena Pierre att prediktiv analys inte är en one-shot-kampanj.

"Det här handlar om att göra förutsägelser, och ju mer du lär dig av dina kunder desto bättre förutsägelser kan du göra. Låt det du lär dig gå tillbaka in i analysarbetet, på så sätt kan du hela tiden förfina dina resultat."

Senast uppdaterad: 2017-02-07 09:14