Eye-tracking ger dig svar

Är reklamutskicket tillräckligt effektivt? Ser kunderna all viktig information på fakturan? Är varorna rätt placerade i butikshyllan? Med en eye tracking-analys kan du få svaret.

Pekka Suomi visar eye tracking. Foto: Christiaan Dirksen

Det låter som science fiction och faktum är att det ser ut lite som det också. Men eye tracking, eller ögonstyrning, är en högst etablerad och användbar teknik som används i många olika sammanhang, allt från att skapa nya möjligheter för människor med funktionshinder till att ta reda på människors beteende genom forskning och marknadsundersökningar.

I dagligvaruhandeln är eye tracking en populär analysmetod bland annat för att undersöka effekten av produkters placering på butikshyllan eller rabattkupongers genomslag beroende på färg, form och placering. I dessa sammanhang används ofta så kallade eye tracking-glasögon, som kunderna får ha på sig under en shoppingtur i en matbutik. Glasögonen registrerar allt som kunden tittar på samt hur länge. Därefter analyseras resultatet och butiken eller leverantören kan vidta åtgärder som att placera produkterna annorlunda eller utforma sina rabattkuponger på ett annat sätt för att öka försäljningen.

Retail Academics är ett av de analysföretag som använder sig av eye tracking i butikstester, bland annat för att förstå hur butikernas kunder agerar.

"Eye tracking är så nära vi kan komma att krypa in i kundens huvud, eftersom det mäter ögonens rörelser samtidigt som det filmar kundens synfält. Ögonen ser det ögonen ser och är en första kritisk förutsättning för att någonting ska bli köpt", säger Johan Pfeiler, affärsanalytiker Retail Academics.

Men det är inte bara i fysiska butiker som det är avgörande var varor, prislappar och erbjudanden är placerade. Minst lika viktigt är det att ha koll på detta i en webbshop. PostNords dotterbolag, Strålfors, har arbetat med eye tracking sedan 2010. Flera av uppdragen handlar om att analysera kundernas webbplatser för att optimera placeringen av information, produkter, priser och erbjudanden.

"Eye tracking är en bra analysmetod för att ta reda på hur effektiv en webbplats, en broschyr eller till och med en faktura är. Man upptäcker om kunderna verkligen ser det man vill att de ska se, om priser och annan information är tydlig", säger Pekka Suomi, project director på Strålfors.

Vid en eye tracking-analys får en testgrupp på 16–20 personer titta på en datorskärm, mobiltelefon eller surfplatta med det material som ska analyseras. Under datorskärmen och ovanför mobiltelefonen eller surfplattan sitter eye tracking-utrustningen. Den skickar ut IR-ljus som reflekteras av testpersonens ögon. Kameror registrerar det reflekterade ljuset 60 gånger per sekund och sparar varje registrering som en koordinat för ögats placering.

"Allt som sker registreras av datorn och analyseras därefter. Det handlar till exempel om hur länge man tittar på ett visst ställe eller om man kanske helt missar någon information. Ett tydligt exempel är att vi människor har en tendens att stanna upp längre vid bilder på ett ansikte. Därför kan det vara bra att placera viktig information som pris och liknande nära ett ansikte på webbplatsen eller trycksaken", säger Pekka Suomi.

Att analysera fakturor och tryckt marknadsmaterial med hjälp av eye tracking är ett bra verktyg för att få bättre effekt i sin kommunikation.

"Alla företag skickar ut fakturor men få inser vilken bra källa de faktiskt är för att kommunicera med kunder. Om man vet var och vad kunden läser på fakturan kan man utnyttja dem så mycket bättre", säger Pekka Suomi.

Senast uppdaterad: 2015-12-29 14:11