PostNord: "Folk vill ha valfrihet"

E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig tillväxt. Digitalt mogna svenskar förändrar sina konsumtionsvanor och makten flyttas till konsumenten. "Det ställer nya krav på våra leveranser", säger PostNord Sveriges vd Anders Holm.

Tre av fyra e-handelskonsumenter tycker det är viktigt att själva få välja hur en vara ska levereras, men bara två av fem fick välja leveransform vid sitt senaste e-handelsköp. Det framgår av en ny undersökning från PostNord där 3.000 konsumenter fått svara på frågor om leveransen av deras senaste e-handelsköp.
 
Sverige ligger i dag långt fram inom e-handel och smidiga leveranslösningar med hög tillgänglighet har bidragit till utvecklingen, menar Anders Holm, vd för PostNord i Sverige:
 
"Jag är övertygad om att vårt beslut att som första land i världen ersätta postkontoren med postombud, har bidragit positivt. Tillgängligheten ökade markant. Antalet serviceställen blev fler och öppettiderna betydligt längre, något som uppskattas av konsumenterna."
 
Av de som vid sitt senaste e-handelsköp fick hämta sin vara hos ett postombud var 95 procent nöjda med leveransen, enligt den kommande e-barometern. Även brevbärarnätet och varubrevet – som har gjort det möjligt för alla hushåll i Sverige att till en låg kostnad få paket levererade direkt hem i postlådan – uppskattas. 97 procent var nöjda med sin senaste e-handelsleverans som delades ut av brevbäraren i postlådan.

Undersökningen ger enligt Anders Holm en delvis annan bild av konsumenternas syn på leveranser än den som dominerat i branschen det senaste året.

"Av diskussionerna som varit är det lätt att tro att få individer vill ha sina varor levererade till ett utlämningsställe. Undersökningen visar att om konsumenterna fått välja helt fritt vid sitt senaste e-handelsköp hade 40 procent valt att hämta varan själv hos ett utlämningsställe eller fysisk butik, 44 procent hade valt att få varan levererad hem i sin postlåda eller utanför sin dörr utan krav på kvittens. 16 procent hade valt hemleverans som kräver kvittens. Utfallet beror sannolikt på att många konsumenter vill styra över sin egen tid och slippa vara hemma och passa en specifik tidpunkt för leverans."

Att PostNord är marknadsledande på leveranser av e-handlade försändelser innebär att både kraven och förväntningarna är höga, konstaterar Anders Holm:

"Man ska ha höga krav på oss och vi jobbar intensivt för att möta förväntningarna. Vi öppnar nu fler utlämningsställen för att möta den kraftiga paketvolymsökningen. Vi fortsätter att utveckla tjänster för valfritt hämtställe, förbättrar möjligheterna att följa och spåra paket via mobiltelefon och möjligheten att lämna försändelser utanför mottagarens dörr när försändelsen inte går ned i postlådan. Och vi utvecklar fler och mer flexibla tjänster för hemleveranser."

Senast uppdaterad: 2015-08-13 15:33