Friktionsfri frakt: Sju heta tips

Det finns mycket pengar att spara genom att kontrollera kvaliteten på transporterna redan innan de har avgått. Här är sju tumregler att använda sig av i vardagen.

1. Rekrytera riktigt. Tänk på vilken personal du anställer, både lagerpersonal och övriga som arbetar med transporterna.

2. Säkerhetsutbilda. Ge all berörd logistikpersonal samma säkerhetsutbildning. Att alla vet hur till exempel larmet fungerar och hur man får tag på rätt personer är A och O. De som arbetar specifikt med transporterna bör få särskild utbildning i lås- och larmsystem för fordonet.

3. Kräv krav. Ha samma säkerhetskrav på dina underleverantörer och logistikpartners som på den egna personalen. Genomför regelbundna inventeringar för att kontrollera att säkerhetsarbetet verkligen efterföljs.

4. Säkra skalet. Gods som är mycket värdefullt bör exempelvis alltid transporteras med fordon och släp med hårt skal. Undvik kapell så långt det är möjligt.

5. Lasta listigt. Välj en transportör eller logistikpartner som är proaktiv och lösningsorienterad, och som har kompetensen att uppnå bästa säkerhetslösning utifrån era förutsättningar och vilken last du ska transportera.

6. Synka skadesyningen. Koppla ihop säkerhet och reklamationer. Det skapar förutsättningar att identifiera var problemen finns. Vilken typ av skador är vanligast och förekommer dessa i samband med vissa kunder, leverantörer eller transportföretag?

7. Ledsaga ledningen. Involvera alltid ledningen i säkerhetsarbetet i syfte att öka förståelsen och engagemanget. Alla tjänar på säkra leveranser.

Senast uppdaterad: 2015-08-13 14:16