Fysiskt konverterar bättre

Två nya rapporter slår fast samma sak: Fysisk kommunikation är effektivt också för e-handlare. En femtedel av svenskarna föredrar postlådan när de ska ta emot webberbjudanden.

Med hjälp av TNS Sifo följer PostNord svenskarnas attityder till fysisk och digital kommunikation och också e-handelns utveckling i Sverige och Norden. I de senaste två rapporterna – Mottagarmakt 2015 och E-handel i Norden – är bilden tydlig: fysisk kommunikation är effektiv. Och den konverterar.

I Mottagarmakt 2015 svarar 47 procent av respondenterna att postlådan är den bästa kanalen när kommunikationen ska leda till handling. Ska den dessutom skapa uppmärksamhet hos mottagaren och diskuteras med andra är siffrorna ännu högre. Det fysiska brevet är lättöverskådligt och ger bra kontroll.

Siffrorna ger e-handlare anledning att se över sin strategi. Den andra PostNord-rapporten, E-handel i Norden, visar att även om e-post är den mest effektiva kanalen så är fysisk kommunikation fortfarande en favorit – särskilt i Sverige och Finland. 19 procent av de svenska respondenterna i den nordiska undersökningen tycker att postlådan är det bästa sättet att få information om webberbjudanden. I Finland är siffran hela 28 procent.

Rapporterna understryker vikten av en omnikanalstrategi. Att kombinera ett digitalt erbjudande med fysiska utskick kan vara ett succérecept.

"Vi har hög tillgång till internet, vi har många uppkopplade enheter och så vidare. Å andra sidan så manifesterar sig detta inte i väsentligt större användande av tekniken. Även om 'alla' är uppkopplade så är vi olika digitala. Det ställer krav på valet av kanal och kombinationen av kanaler blir extra viktig", säger Peter Callius, marknadsföringsforskare på TNS-Sifo i Mottagarmakt 2015.

Att fysiskt konverterar slås också fast i en neuroundersökning av Temple University. Där har hjärnforskarna, på uppdrag av United States Postal Service, låtit mäta responsen på fysisk och digital media. De visade studieobjekten en mix av 40 e-postutskick och fysiska vykort och använde sedan olika metoder för att mäta reaktionerna.

LÄS MER: Om hur forskarna mäter olika budskaps effekt på mottagarna

I fem av nio kategorier var fysisk media överlägsen digital media. I tre kategorier nåddes likadana resultat och i en kategori var digitalt bättre. Den fysiska kommunikationen gav bland annat mer känslomässig reaktion, ledde till att större tid spenderades med annonsen och en undermedveten önskan om produkten eller tjänsten.

Senast uppdaterad: 2017-04-26 10:37