Gyllene tillfälle att möta sina kunder

Fakturan kan bli en allt viktigare försäljningskanal för många företag. "Med dagens teknik är det enkelt att förvandla fakturan från ett transaktionsdokument till ett relationsdokument som erbjuder kunden mervärde", säger Magnus Widgren, vd för reklambyrån Scholz & Friends.

Tre av fyra svenskar tar aktiv del av information och erbjudanden som kommer med fakturan, men knappt tre av tio företag använder denna kommunikationskanal för annat än betalningsinformation. Det framgår av PostNords rapport Mottagarmakt som bygger på undersökningar genomförda av TNS Sifo.

"Traditionellt har det varit svårt och dyrt att göra fakturan kommunikativ, men så är det inte längre. I dag är det enkelt att koppla ihop sin kunddatabas och aktuella marknadskampanjer med enskilda transaktionsdata, för att sedan printa ut ett personligt utformat erbjudande direkt på fakturan", säger Magnus Widgren, som även är vd för DM-byrån Friends & Tactics, med just fakturakommunikation som specialitet.

Han poängterar att detta är en kanal som alla företag använder, och som dessutom alltid läses av kunderna, vilket gör den särskilt lämpad att använda för individuell information baserad på exempelvis tidigare köp eller användning av en viss tjänst.

"Det är ett gyllene tillfälle att möta sina kunder med ett relevant erbjudande i samband med betalning, när de redan har plånboken öppen. Rätt utnyttjad kan den kommunikativa fakturan göra stor affärsnytta i form av ökad försäljning, minskade kostnader och ökad kundnöjdhet", säger Magnus Widgren.

Steg ett är dock att göra den grundläggande betalningsinformationen tydlig och lätt att ta till sig.

"Tre saker måste kunden alltid kunna hitta snabbt för att säkerställa att fakturan gör sitt jobb: Vad ska jag betala? När? Och hur? Dessutom gäller det förstås som i allt relationsskapande att ta hänsyn till mottagarens önskemål", säger Magnus Widgren, och framhåller att det inte räcker att bara fråga kunderna hur de föredrar att få sin information:

"Erfarenheten visar att det kunden säger sig vilja ha sällan stämmer med det man väljer i skarpt läge. Därför är det viktigt att våga testa sina fakturor i avgränsade pilotutskick, och sedan utvärdera hur de fungerar."

Ett annat tips är att löpande använda fakturan som testkanal för olika produktlanseringar eller när man vill pröva nya budskap och sätt att argumentera för en viss vara eller tjänst.

"Det är en bra kanal som är dold för konkurrenterna. Där kan sälj- och marknadsansvariga göra små experiment för att lära mer om hur kunderna reagerar, innan man går ut bredare och gör publika insatser", påpekar Magnus Widgren.

Senast uppdaterad: 2016-01-02 08:47