Här är logistikprofessorns logiska vinnartips

Fokusera på det som är unikt i den egna verksamheten och utforma logistiken efter det. Så vinner du kampen om kunderna, enligt logistikprofessorn Mats Abrahamsson.

Den 27 mars presenterades årets vinnare i PostNord Logistics Award.

Ordförande i den jury som utser vinnaren är Mats Abrahamsson, professor i internationell logistik vid Linköpings universitet.

"Om man ska kunna ta hem det här priset måste logistiklösningen innehålla en hög grad av innovation, kreativitet och nytänkande. Lösningen ska också bidra till effektivitet och lönsamhet, samt till bättre kundservice, arbetsmiljö och miljöeffektivitet", berättar han.

Mats Abrahamsson har mer än 30 års erfarenhet av logistik och konstaterar att ämnet aldrig har varit så hett och omdebatterat som i dag.

"E-handeln har tagit fart på allvar och det har bidragit till ett ökat fokus på hur paket skickas och returneras", säger han.

Ofta kretsar diskussionen kring snabba leveranser. Näthandelsjätten Amazon erbjuder sedan förra året leveranser samma dag till kunder som bor i vissa områden i USA, Kanada och Storbritannien. Mats Abrahamsson påpekar dock att leveranser handlar om mycket mer än snabbhet.

"I vissa serviceyrken, som reservdelar till bilar, är snabbheten i leveranserna avgörande, men för de flesta är förutsägbarhet viktigare än snabbhet. För en stor del av handeln är tryggheten i att en vara kommer den tid man har utlovat väl så betydelsefullt".

Trots att logistik har fått en allt mer framskjuten position är det fortfarande många företag som har fel utgångspunkt när de arbetar med frågan, menar Mats Abrahamsson.

"Vanligaste misstaget är att man ser logistiken som en enkel, operativ förändring där man kan spara pengar om man gör saker lite annorlunda. Det leder ofta till att man sneglar på andra företag och väljer en liknande, standardiserad modell. Poängen är att alla företag är olika. Man måste börja med att ställa sig frågan: Hur jobbar vi?"

Han nämner Ikea – som vann PostNord Logistics Award 2009 – som exempel. De flesta skulle kunna kopiera bokhyllan Billy av spånskivor och fanér, men ingen kan kopiera Ikeas logistiksystem och försörjningskedja från råvara till färdig produkt som skruvas ihop av kunden i hemmet.

"Få produkter är unika i dag. Ju mer standardiserade varor vi har, desto oftare skapar andra saker värden för kunden. Logistiken är därför ett av de allra viktigaste konkurrensmedlen", säger Mats Abrahamsson.

Logistikprofessorns 3 tips:
Så skapar du en logistiklösning värdig PostNord Logistics Award


1. Sätt strategin 
Lyft logistikfrågan till en strategisk nivå i företaget och värdera den utifrån lönsamhet
och tillväxt.

2. Mät miljön
Förbättra miljöeffektiviteten med hjälp av logistiklösningen. Miljöpåverkan är ofta mätbar.


3. Undersök unikitet
Fundera över vad ni gör annorlunda än konkurrenterna. Vad gör oss unika?

Senast uppdaterad: 2015-06-03 13:36