Jakten på den heliga graalen: 'Det krävs mer'

Lojalitet är ordet för dagen när årets stora DMA-konferens inleds på söndag i Boston. Fokus ligger på innovation, teknik, mobilitet och kreativitet som verktyg för att skapa lojala kunder.

Foto: Piermichele Malucchi

Mobilitet, snabbhet och flyktighet har stöpt om DM-marknaden i grunden. Det handlar inte längre bara om att skapa kampanjer för att locka nya kunder, utan mer och mer om att bygga och fördjupa relationer med existerande kunder.

"I dag handlar allt om lojalitet, eller om att behålla kunden i loopen. Dagens konsumenter är extremt flyktiga, priskänsliga och har all information i mobilen. Samtidigt tappar de traditionella kanalerna – det är svårt att nå räckvidd och nå ut. Det har aldrig varit viktigare att verkligen förstå nya beteenden och behov, och att våga vara emotionell och angelägen", säger Pepe Larsson, CEO och Strategic Director på Smicker.

Den internationella DMA-konferensen, som numera heter &THEN, är världens största, årliga konferens om direktkommunikation. Pepe Larsson sitter bland annat med i finalistjuryn för the Echo Awards, som under &THEN-dagarna belönar världens bästa marknadskampanjer.

"Generellt sätt anses Sverige vara långt framme inom DM. En anledning är att det är ett stort land med få människor och distanshandel har historiskt varit viktigt här. Samtidigt är befolkningen liten, så man har varit tvungen att arbeta med många aspekter. Och, inte minst, så har vi varit snabba på att ta till oss datorer och smartphones. Man har tvingats vara kreativ, helt enkelt", säger han.

I det samlade juryarbetet tittar man på strategi, insikt, kreativitet, resultat och affärsnytta. Som jurymedlem får Pepe Larsson sätta sig in i hur hela caset är uppbyggt.

"Det är otroligt inspirerande", säger han.

Den stora utmaningen för branschen som kommer att diskuteras hett i Boston är att bygga långsiktiga kundrelationer i en tid då konsumentbeteendet blir allt mer flyktigt.

"Företag kämpar i dag för att behålla kunderna och där finns inga genvägar. Hur skapar vi äkta lojalitet? De flesta har e-handel, kundklubbar, bonusprogram och vad vi ser idag är att det inte ensamt ger samma effekt längre. Det krävs mer. Alla söker den heliga graalen", säger han.

10 000-kronors-frågan då: Hur ser den heliga graalen ut?

"Jag kommer att tänka på tanken 'bästa sättet att få en vän är att vara en vän'. Inte så att ett företag ska vara en personlig vän, men kundrelationen måste vara äkta och beröra på något vis. Det sker när varumärket tillför något värdefullt som man upplever att man inte kan vara utan."

Senast uppdaterad: 2015-12-29 13:54