"Lagstifta inte om digital information"

Mottagarna av myndighetsinformation har i dag svårt att få överblick, eftersom informationen inte utgår från mottagarnas perspektiv. Men lösningen är inte lagstiftning utan samarbete och affärsmässiga incitament.

Det framkom vid paneldiskussionen på Postnords seminarium "E-förvaltning på mottagarnas villkor" i Almedalen igår. I panelen deltog representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Postnord

Sverige ligger långt fram när det gäller digitalisering men har på senare år tappat mark inom den offentliga sektorn. Enskilda framgångsexempel finns, som Försäkringskassans Mina Sidor, men delvis till följd av bristande samordning går framväxten av den digitala brevlådan Mina Meddelanden sakta.

Paneldeltagarna hoppades på tydligare politiskt ledarskap för att driva på digitaliseringen av information från myndigheter men var skeptiska till att välja den danska vägen. I Danmark sker all myndighetsinformation digitalt och där har man valt att gå lagstiftningsvägen för att skynda på utvecklingen. Att det inte är rätt väg att gå i Sverige var panelen överens om.

"Vi har en helt annan kultur än att peka med hela handen, så det gäller att gå försiktigt fram och vara lyhörd för mottagarnas behov", sade Andreas Falkenmark, chef för Mail & Communications på Postnord och fortsatte:

"Vi vill alla att myndighetsinformationen ska vara så effektiv som möjligt. Digitaliseringen är välkommen så länge den sker på mottagarnas villkor och inte tvingas fram för snabbt. Skulle politikerna välja att lagstifta som i Danmark måste de i så fall samtidigt se över de regulatoriska förutsättningarna för postservice."

Postnords undersökning Mottagarmakt 2015 och paneldiskussionen visade att det är viktigt att ta hänsyn till hur mottagarna vill ha sin information. Både vad gäller kanalval för olika typer av information, men också så att helhetsupplevelsen och hela processen känns relevant.

"Man ska inte behöva känna att hela den administrativa bördan läggs över på mig som mottagare, i så fall är det en dålig form av digitalisering", sade Åsa Zetterberg, sektionschef på Center för eSamhället på Sveriges Kommuner och Landsting.

En majoritet av svenskarna vill och förväntar sig att bli tillfrågade om hur de vill ta emot information från företag och myndigheter. Så många som tre av fyra anser i Postnords undersökning att det är viktigt att själva få välja.

Mottagare reagerar starkt på att inte få välja kommunikationskanal och agerar därefter. Hela 25 procent av de tillfrågade överväger att byta eller byter företag om de inte kan påverka hur företaget kommunicerar med dem.
 
Men bara 6 procent av företag och myndigheter tror att så är fallet. Den grupp som byter eller överväger att byta företag är alltså fyra gånger större än vad företag och myndigheter tror.
 
Undersökningen visar också att betydligt fler svenskar vill ta emot fysiska brev än vad företag och myndigheter tror. Det omvända gäller de digitala kanalerna som företag och myndigheter ofta överskattar.

"Brevet är fortfarande ett högaktuellt kommunikationssätt och svenskar har väl inarbetade rutiner när det kommer till att tömma sina postlådor. Drygt 90 procent anger att de tömmer postlådan varje vardag och en klar majoritet går igenom sin post det första de gör när de kommer hem", sade Andreas Falkenmark.

Senast uppdaterad: 2015-08-14 10:13